1

П ревозът на стоки с висок фискален риск трябва да се декларира предварително в НАП, гласи наредба на финансовото министерство, която е вече в сила. Текстът бе публикуван на сайта на ведомството.

В списъка на стоки с висок фискален риск са например меса, риби, сирене, мляко, нефтопродукти и др.

ЕС

При всеки отделен превоз, който започва от територията на друга държава от ЕС и завършва на територията на страната, получателят вече предварително трябва да декларира данни за превоза до влизане на транспортното средство у нас. Това става по електронен път. Трябва да се даде информация за превозвача, транспортното средство – регистрационен номер, изпращача, вида, количество, стойност на превозваната стока, дата, час, място на получаване, лице за контакт, адрес за кореспонденция. Ще се декларират дата, очакван час и място на претоварването, ако има такова. Получателят на стоката дори трябва да декларира пред НАП разликата във вида или количеството на стоката, превишаваща естествените фири или промени поради физико-химичните й свойства.

От 1 януари догодина предварително трябва да се декларира и превозът на стоки в рамките на територията на страната.

Проверки

За целите на фискалния контрол върху движението на рискови стоки се създават фискални контролни пунктове – по пътната мрежа, на територии на жп гари, летища, пристанища. Там служителите на НАП ще могат да извършват фискален контрол. Те ще могат да спират превозни средства и да проверяват дали с тях се превозват рискови стоки. Данъчните ще проверяват самоличността на водача и на придружаващите стоката лица. Ще проверяват и документите, придружаващи стоката, ще поставят и технически средства за контрол на транспортното средство. Спирането на транспортни средства ще става със стоппалка само на фискален контролен пункт. Служителите, които ще правят това, трябва да са снабдени с ясно различими и видими, включително през тъмната част на денонощието, обозначителни знаци и облекло. На облеклото им задължително трябва да има надписи: НАП или Национална агенция за приходите, Фискален контрол и логото на приходното ведомство, гласят още текстове от наредбата.