0

В сички видове животни, с изключение на свине и птици, включително и екзотични птици, ще могат да се търгува по пазарите. Разрешава се и продажбата на храни от животински произход, информира Агенцията по безопасност на храните (БАБХ)

Остава забраната за търговска дейност от временни и подвижни обекти с храни като яйца и прясно птиче месо от разфасовки и месни заготовки от птиче месо.

Термично преработени продукти от птиче месо, предназначени за директна консумация ще могат да се предлагат на клиентите.

Контрол на пазарите за спазване на наложените мерки ще бъде стриктен, като при констатиране на нарушения на забраните инспекторите на БАБХ ще предприемат административни мерки, предвидени в националното законодателство.

При промяна на епизоотичната обстановка в страната мерките ще бъдат актуализирани своевременно, допълват от Агенцията.