0

О т 1 януари 2024 г. водата в столицата може да поскъпне с близо 22,5 процента. Това предвижда 5-годишният бизнес план на „Софийска вода“ за периода 2022-2026 г., представен онлайн пред потребителите вчера.

Нагоре

Водното дружество предлага цената да стане 2,996 лв./на кубик без ДДС, а с данъка - 3,588 лв. В момента софиянци плащат по 2,46 лв. за куб. м без ДДС. Поради липса на одобрен бизнес план цената не е променяна от 2021 г. досега. Обяснението за по-голямото поскъпване са заложените по-големи инвестиции, с продължаването на концесионния договор и натрупаната инфлация – увеличени цени на материали и услуги през последните три години.

От приложената графика се вижда предложението за останалите години до 2026 г.

72,8 млн. лева са инвестирани от началото на 2022 г. досега. 260 млн. лева са заложените инвестиции за целия 5-годишен период до 2026 г.

54% от инвестициите ще бъдат за подобряване на водопроводната мрежа, 25% за подобряване на отвеждането на отпадни води, разширяване на канализацията в София. 7% от парите ще бъдат инвестирани в приходни водомери за подобряване на отчетността, 5% за подобряване на пречистването на отпадните води в Кубратово. Ще бъде рехабилитирана и пречиствателната станция за питейна вода в Панчарево.

Качество

„Софийска вода“ е постигнала 17 от общо 30 показателя за качество на ВиК услугите, на които ВиК секторът трябва да отговори до 2026 г. 5 от тях КЕВР използва при промяна на цените на ВиК услугите след третата и петата година.

За 2023 г. „Софийска вода“ трябва да постигне 36,59%, а до 2026 г. те трябва да се намалят на 33,29%, планира водната компания. Сред тях са качеството на питейната вода и на налягането в мрежата. В момента загубите на вода са 38,43%.

Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да ревизира част от индивидуалните нива за качество, които е определила за „Софийска вода“, след като дружеството спечели дело срещу КЕВР. Такива са нивото на ефективност за доставяне на питейна и за пречистване на отпадни води, за рехабилитация на водопроводната мрежа и за събираемост, обясни Васил Тренев, изп. директор на „Софийска вода“.

Дружеството е намалило наполовина черпената на входа на водоснабдителната система вода. 217 млн. куб. метра са били през 2010 година, а миналата година са 125 млн. куб. м.