0

П редседателят на КЕВР Иван Иванов обяви решенията за осъществяване на експлоатационна дейност, които комисия е приела днес. Първото решение е интерконекторът Комотини-Стара Загора да влезе в експлоатация не по-късно от 1 октомври 2022 г. Второто решение касае изменение на мрежовия кодекс на газопровода. Трето решение е разрешение, което КЕВР дава за започване на лицензионна дейност от дружеството ICGB.

С тези решения комисията дава зелена светлина интерконекторът да влезе в експлоатация утре. Първите две решения са съвместни на българския и гръцкия регулатор. Третото е решение на националния регулатор КЕВР.  Всички решения незабавно ще бъдат изпратени на дружеството ICGB, което ще му позволи утре да започнат екплоатация на самия интерконектор.

„Благодаря на гръцкия регулатор, с когото работихме много добре”, каза Иван Иванов.

Утре в 11.00 интерконекторът Комотини-Стара Загора ще бъде открит официално. След това КЕВР в 15.00 ч. ще се събере, за да приеме окончателното решение за цената на природния газ за октомври. Очаква се да бъде под 240 лева на мегаватчас. Това се дължи на въвеждането в действие на интерконектора.