0

К омисията по електронно управление на парламента се очаква да обсъди днес промени в Закона за защита на потребителите. Предложените от правителството изменения засягат онлайн търговията.

Комисията по електронно управление на парламента се очаква да обсъди днес промени в Закона за защита на потребителите. Предложените от правителството изменения засягат онлайн търговията.

Промените въвеждат правилата от европейска директива, които предвиждат увеличаване на размера на глобите и имуществената санкция за нарушение на разпоредбите за широко разпространени нарушения в общността.

Имуществената санкция ще е в размер до 4% от оборота на предходната финансова година, ще се взема под внимание обаче дали той е реализиран в съответната държава или във всяка една от държавите в Европейския съюз.

Ако няма информация за оборота, санкцията ще е в размер на 3,92 млн. лв.

Промените уреждат и начина за предоставяне на информация на потребителите, преди те да бъдат обвързани от предложение за сключване на договор с онлайн магазин.

При онлайн търговията се забранява използването на фалшиви неверни отзиви на потребители. Магазините се задължават да предоставят прозрачна информация за търговеца, начина за класиране в търсачките, автентичността на отзивите на потребителите.