0

О бщинският съвет във Велинград даде зелена светлина за изграждането на Културния дом, след като на последното заседание ситипарламентаристите дадоха съгласие инвеститорът да изработи подробен устройствен план за УПИ „За културен дом, обществено обслужване и ЖС”.

Общинският съвет във Велинград даде зелена светлина за изграждането на Културния дом, след като на последното заседание ситипарламентаристите дадоха съгласие инвеститорът да изработи подробен устройствен план за УПИ „За културен дом, обществено обслужване и ЖС”.

Грозната гледка в центъра на СПА-столицата на Балканите и на България смущава жителите и гостите на града от зората на демокрацията..

В течение на 25 години старата сграда и свързаните с нея имоти смениха много собственици и инвеститори. Дълги години общината като институция е водила преговори с различни инвеститори, но те не доведоха до взаимно-изгодни решения и резултатът е една развалина в центъра на града.

„Отлагането не е решение. В случая обединяваме имоти, които са частни” – заяви д-р Коев по време на сесията. Част от съветниците го подкрепиха, посочвайки че няма инвеститор, който да вложи средства само за Културен дом без търговска част и ако не бъде взето решение, проблемът ще се задълбочи и би бил нерешим, ако и този инвеститор се откаже.

Проектът включва изграждането на модерен културно-развлекателен и търговски център с големи зали за културни събития, търговски площи, зали за забавления и десетки паркоместа.