0

П ияните шофьори биват изхвърляни от таксиджийските фирми, въпреки че за това няма точно разписан законов регламент, научи „Телеграф“.

Шофирането под въздействието на алкохола е грях номер 1 срещу безопасността на пътниците и петно върху реномето на фирмите. По тази причина превозвачите вземат мерки това да не се допуска, а  при доказани случаи водачът да бъде отстранен.

Информация

У нас няма законен метод превозвач да проверява независимо и в реално време какви са нарушенията, актовете и наказателните постановления на шофьор, работещ към неговата такси платформа. Дори и превозвачът да е работодател на шофьора по смисъла на Кодекса на труда, „Пътна полиция“ не предоставят такава информация нито служебно, нито при поискване. Това създава риск употребили или употребяващи алкохол водачи да возят пътници.

Механизми

За да не се допускат такива случаи, такси компаниите са разработили сходни механизми за установяване на нарушители. „Първата ни гаранция е чрез месечното изискване за представяне на свидетелство за правоуправление във фирмата. Всеки месец шофьорите ни трябва да донесат книжката си за сведение“, обяснява управител на голяма столична такси компания с около 1500 шофьори с договор за лого и ползване на диспечерско приложение. В случай че водач на такси бъде хванат с алкохол от порядъка на 0.5 до 1.2 промила, то книжката му се отнема съответно за 6 месеца/1 година. Няма обаче механизъм, според който отнемането на книжката да бъде установено на мига, а това може да се случва само на 30 дни. Така ако книжката на водач бъде отнета на 2 октомври, той би могъл да кара в нарушение без нея до 1 ноември, когато трябва да я представи във фирмата.

Нарушения

Според такси компаниите това е метод, по-ефективен дори от контролните механизми на държавата. Причината е, че у нас удостоверението за шофьор на такси е с 5-годишен срок. Такова се издава от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  (широко известна като ДАИ) срещу редица изисквания, след които проверка за съдимост, психопреглед и удостоверение от КАТ за нарушения. В случай, че водачът има нарушения за алкохол, такова не му се издава. Срокът на удостоверението обаче е такъв, че един шофьор може да бъде заловен с алкохол дни след получаване на удостоверението си и то да остане валидно още над 4 години. И все пак, ако се стигне до изтичане и неподновяване на удостоверение за водач, превозвачът научава веднага, тъй като информацията е публична. В такъв случай веднага му се прекратява договорът с компанията и му се отнема достъпа до системата за получаване на поръчки.

Нарушения

Досега такси компаниите се осведомяваха за по-безобидните нарушения на водачите при месечното изискване за представяне на книжката, което включваше и представянето на синия талон. От отпадането на синия талон нататък обаче този канал на информация е затворен, а такси компаниите нямат законен достъп до масивите на „Пътна полиция“, където да се осведомят какви актове висят за издаване на наказателно постановление да даден шофьор. „Дори и при изцяло добра воля и желание от наша страна ние няма как да разберем дали примерно в момента даден водач има акт за скорост или говорене по телефон по време на шофиране“, казаха за „Телеграф“ от голяма такси платформа в София. Оттам обясниха, че изискват от водачите си при постъпване във фирмата да покажат удостоверение от КАТ, че нямат нарушения за алкохол за последните седем години. Също така те трябва да докажат и че нямат повече от едно нарушение за алкохол в периода между 15 и 7 години по-рано.

200 лв. глоба за измамен клиент

200 лв. глоба за измамен клиент, 50 лв. за закъснение на адрес и 20 лв. за неугледен външен вид на шофьора са част от санкциите, с които големите таксиметрови компании стягат редиците сред шофьорите си. 200 лв. е глобата, ако се докаже, че клиент е бил разкарван по маршрут много по-дълъг от географски най-късия. 200 лв. е глобата и в случай, че се докаже, че клиентът е бил таксуван с крайна цена, неотговаряща на разстоянието, но без да бъде открито устройство, което да манипулира показанията на фискалния апарат - т.нар. помпа. Ако такава бъде открита, шофьорът бива директно изхвърлен от компанията. 50 лв. е глобата за водач, който откаже на клиент да плати с карта, защото „пос терминалът не работи“. 100 лв. е санкцията за повторно такова нарушение. 50 лв. пък е глобата за отказ на къс курс от стоянка. Тя също се удвоява при повторно нарушение. Във всеки случай трябва сигнал от клиент. Грубо отношение към клиент и колега също се зашлевява с 50 лв. и удвояване при рецидив. Санкции има и за бавно пристигане на адрес. За над 5 минути закъснение глобата е 20 лв. и 50 при повторен гаф. 

Искат етичен кодекс за всички фирми

От таксиметровия синдикат „Съюз Такси“ от години настояват за приемане на общ етичен кодекс за таксиметровия бранш, който да замени десетките различни кодекси, които отделните компании имат. „Създадохме един доста сериозен проектокодекс, но компаниите не го приеха с охота. Така в момента, макар и като цяло правилата да са сходни, все пак в различните компании различни нарушения се наказват с различни санкции. Също така стандартите на обслужване са с различно ниво - нещо, което ние искахме да се избегне“, обясни за „Телеграф“ председателят на „Съюз Такси“ Кирил Ризов.

Отказват курс на пътници на чашка

В етичните кодекси на фирмите са предвидени и случаи, в които водач има право да откаже курс на клиент. Това важи в случаите, когато пътникът е видимо под влиянието на алкохол или наркотици. Курс може да бъде отказан и на клиент, чиито дрехи и багаж биха замърсили купето или багажника на таксито. Курс се отказва и ако клиентът пуши или се храни или проявява друго поведение, противоречащо на добрите нрави. Пътниците остават без транспорт и ако са повече от законово предвидения брой за превоз в таксито.