0

М инистерството на образованието публикува отговорите от Националното външно оценяване за учениците от четвърти клас по Български език и литература (БЕЛ).

Верните отговори може да видите ТУК.

Близо 56 000 четвъртокласници се явиха на т.нар. малка матура. И тази година тестът включваше диктовка, записана на аудиофайл, както и задача с творчески характер, която изисква свободен отговор.

Изпитът по математика ще се проведе във вторник. 

Оценките от външното оценяване в края на 4-ти клас са в точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Максималният брой точки на всеки изпит е 100.

Резултатите ще бъдат обявени до 9-и юни.