0

Б роят на хората, решили да се пенсионират до една година по-рано, се е увеличил двойно само за последните четири години, сочат данните на Националния осигурителен институт (НОИ).

Те получават пожизнено намалена с 0,4% месечно пенсия, но въпреки това са предпочели да приключат с редовната работа. През 2019 г. предсрочно пенсионирани са 14 901, а през 2022 г. броят им е 34 816. Средствата, необходими за изплащането на тези пенсии, пък нарастват четирикратно.

Хипотези

Изискването за предсрочно пенсиониране е да си покрил необходимия за съответната година стаж, който за 2024 г. е и 36 г. и 6 м. зa жeнитe и 39 г. и 6 м. зa мъжeтe. Необходимата възраст пък е 62 г. и 2 м. за жените и 64 г. и 7 м. за мъжете. Няколко са възможните хипотези за предсрочно пенсиониране. През последните години една голяма група от хората в пенсионна възраст имат достатъчен стаж, но не отговарят за навършената възраст, която всяка година се увеличава с по 2 месеца. Затова и решават да се възползват от регламентираната през 2016 г. възможност. Не е за пропускане и фактът, че при пенсиониране се получават от 2 до 6 заплати накуп, коментират експерти в областта на пенсионната система.

Друг мотив за тези, които решават да излязат в пенсия предсрочно, е да продължат да работят с пенсия и заплата, ако останат на същата длъжност със същия размер на заплащането. „Основният мотив е да получават пенсия и заплата, като продължат да работят“, коментира за „Телеграф“ икономистът Мика Зайкова. Според нея това е „принудителна мярка“, защото доходите не могат да достигнат издръжката на живот. „Дори средната пенсия да е близка до минималната работна заплата, пак средствата не са достатъчни. Инфлацията може и да намалява, но като я определяме, не вземаме индекса на потребителските цени, а той изобщо не намалява“, допълни Зайкова. Сред пенсионираните предсрочно с намалена пенсия има и такива, които продължават да работят на граждански договор и това ги освобождава от задължението да плащат пенсионни осигуровки. Идеята гражданските договори да се уеднаквят с трудовите не мина през парламента, така че пенсионерите ще продължат да плащат само здравни осигуровки. Освен всичко останало намалените пенсии се актуализират като всички останали всяка година със съответния процент по Швейцарското правило.

Размер

Средният размер на пенсиите за миналата година у нас бе 827,14 лв. Средната пенсия при мъжете е на стойност 836 лв., а при жените е с над 100 лв. по-ниска - 706,25 лв. Почти 560 лв. е средният доход, който получават хората с инвалидност при общо заболяване. При земеделските стопани и кооператори тя е средно 750 лв. Средният размер на намалените пенсии пък е 800 лв., което е близо до средната пенсия, а това е и вероятен мотив за предсрочно пенсиониране с намален размер. Общият годишен разход за изплащане на лични пенсии за осигурителен стаж и възраст в периода от 2019 г. до 2022 г. се увеличава с 4,8 млрд. лв., или с 65,4%. Разходите за изплащане на пенсии, отпуснати при специални условия, което включва и намалените, са 2,6 млрд. лв. през 2022 г., тоест ръстът е почти два пъти. Това обаче е за сметка на пенсиите, отпуснати по общия ред - при навършване на възраст и с изпълнен стаж, които намаляват.

Добавка

Така наречените вдовишки пенсии от 1 юли тази година ще се изчисляват като 30% от пенсията на починалия съпруг. Досега процентите бяха 26,5. С увеличението сумата на добавката ще доближи средно 200 лв. Пенсията на починалия съпруг обаче се актуализира също по Швейцарското правило, което предполага още нарастване на сумата. Вдовишки добавки у нас получават малко над 680 хиляди пенсионери.

5163 вземат пари до тавана

На 5163 пенсионери месечният доход е на суми до определения таван, който и тази година остава 3400 лв. Между 2500 лв. и 3000 лв. пък получават малко под 13 000 българи, сочи статистиката на Националния осигурителен институт. Най-масовата група пенсионери обаче вземат между 444,59 лв. и 523 лв. Следващата по масовост е групата на хората, които получават между 600 и 700 лв. - 272 297 души. Почти толкова са и тези с пенсия между 500 и 600 лв. Въпреки че средната пенсия у нас е около 826 лв., тези, чийто месечен доход е между 700 и 800 лв., са два пъти по-малко от горните групи - 142 600 души.