0

К онституционният съд е образувал дело по искането на главния прокурор Иван Гешев за задължително тълкуване относно мандата и функциите на Висшия съдебен съвет (ВСС), става ясно от съобщение на сайта на съда. Докладчик по делото е съдия Атанас Семов. 

Преди ден Гешев отправи три въпроса към Конституционния съд: прекратяват ли се функциите на ВСС с изтичане на мандата му, допустимо ли е да се формира нов с избраните през 2022 г. членове от професионалната квота на съдиите и прокурорите заедно с членовете по право - председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) и главният прокурор; конституционно допустимо ли е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да взема решения по отношение на председателите на ВКС, ВАС, главния прокурор и другите административни ръководители в органите на съдебната власт.