0

Е вропейският потребителски център открива информационен щанд за отменени, закъснели полети и загубени куфари на летище София,  Терминал 2, Заминаващи.  От 10 до 12 часа  щандът ще приема жалби от пътници.  Ще се предоставя подробна информация в случай на закъснения, отмяна на полети, отказан достъп до борда, изгубен или забавен багаж.

Европейският потребителски център е част от мрежа във всички членки на ЕС, Исландия и Норвегия.  ЕПЦ България е към Комисията за защита на потребителите.