0

М инистерският съвет ще отпусне допълнителни пари за семейства с деца, които не са приети в общински ясли и детски градини.

Преди седмица излезе първото класиране, като само в София 10 000 деца останаха без места. Затова и служебният кабинет има още една точка по темата в дневния си ред. Тя е за отпускане на средства за строеж на нови детски заведения. В момента в столицата функционират 196 градини.