0

П равната комисия прие управителят на БНБ и неговите заместници, председателят на Сметната палата и заместниците му, както и омбудсманът и заместникът му да имат право да заемат длъжността служебен премиер. За тази цел техните правомощия ще бъдат временно прекратени. Отпадна предложението те да излизат в неплатен отпуск.

Спор имаше по термина на "пълномощия", като се наложи мнението в зала да се предложи "правомощия", за да кореспондира с нормативната практика в БНБ.

Само 15 минути продължи работата на правната комисия.

Народното събрание се събира на извънредно заседание. Депутатите имат само една точка в дневния ред. Те трябва да приемат промените в Закона за БНБ на второ четене, за да може да се изпълни процедурата по назначаване на служебен министър-председател според новите правила в Конституцията.

Извънредната точка беше вкарана следобед в петък по спешност, за да могат управителите и подуправителите на БНБ, както и на Сметната палата и омбудсмана и неговите заместници да стават служебни премиери.

На първо четене предложенията бяха приети с гласовете на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС.