0

К омисията за защита на конкуренцията със съмнение за договорки и нелоялни практики между търговски вериги и асоциации, за да не се допускат конкуренти до пазара. За да докаже съмненията си, комисията е е образувала три производства. 

Те са насочени към редица хранителни вериги и сдружения на производители и търговци. Освен това комисията ги проверява заради член 15 от Закона за защита на конкуренцията, в който се забраняват сдружения на 2 или повече търговски лица, които се опитват да влияят на пазара на цените или да се създадат картелни споразумения.

За да подплати твърденията КЗК е направила проверки в офиси на търговски вериги и на сдружения, като са иззети редица документи. От КЗК подчертават, че резултатите ще излязат по-бързо от обикновено, заради големия обществен интерес.