0

В сяко едно увеличение не е положително за студентската общност. Това каза пред „Телеграф“ председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България Даниел Парушев. Повод за коментара му стана информацията, че средният размер на годишната такса за обучение в държавни висши училища за академичната 2023/2024 г. ще е 1050 лв., а за кандидатстване – 50 лв. Новите по-високи такси засягат 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна форма на обучение Въпреки че предложението на служебния кабинет е публикуван за обществено обсъждане в сайта на МОН, Парушев обясни, че следващата седмица ще свикат изпълнителен съвет и ще излязат със становище и позиция по темата. „По-скоро сме скептично настроени към увеличението“, подчерта той.

Средно 20% е увеличението на таксите спрямо академичната 2022/2023 г. и касае основно студентите, които се обучават в специалностите от областите „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки“, „Технически науки“ и „Здравеопазване“. За специалностите от област „Педагогически науки“ средният размер на таксата ще бъде 780 лв., за „Хуманитарни науки“ - 750 лв., за „Социални, стопански и правни науки“ – 900 лв. Студентите в специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ ще заплащат средно 870 лв., тези от „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ - 1000 лв., „Здравеопазване и спорт“ – 1100 лв., „Изкуства“ – 1450 лв.

На този фон студентите в осем професионални направления и 18 защитени специалности са напълно освободени от такси. Това са професионалните направления „Педагогика на обучението по…“, „Религия и теология“, „Математика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Химични технологии“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“.

Председателят на НПСС Даниел Парушев коментира, че политиката със защитените специалности е правилна. Попитан дали обаче таксите не се вдигат с цел едните студенти да плащат на другите, той смята, че това не е така и подчерта, че интересът не стихва към тях.

От каченото предложение на МС става ясно още, че годишната такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще е средно 1300 лв. За кандидатстване в БАН и научните организации ще се плаща средно 40 лв. при средна такса за обучение на докторанти в размер на 650 лева за учебната 2023/2024 година.