0

Н ародът масово се отказва от старите печки тип „циганска любов“ и ги заменя с модерни отоплителни уреди. Това показа проверка на „Телеграф“ в цялата страна. Крайният срок за подаване на заявления по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столичната община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ беше до 31 май 2023 г. Към настоящия момент са подадени общо 10 159 заявления за смяна на старите уреди на дърва и въглища, сключени са 8352 бр. договори с крайни бенефициенти. Доставени са до момента (към 23.08.2023 г.) 9371 броя нови топлоуреда, от които 6168 броя климатици, 2943 броя отоплителни уреди на пелети и 260 броя уреди на природен газ.

Заявления

Така стоят нещата и в страната. Например Община Благоевград очаква заявления за смяна на печки с твърдо гориво след месец октомври. През тази година имаше стотици запитвания как ще се кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за подмяна на уредите на твърдо гориво с такива за екологично отопление. Преди време общинската администрация направи проучване за нагласите на населението за преминаването към алтернативните на твърдото гориво форми за отопление.

Извършен е и анализ на готовността на населението от общината по отношение на възможностите на домакинствата за преминаване към алтернативни форми на отопление, ниво на социална поносимост и аспекти на енергийната бедност. Служители са описали какви видове инсталации за отопление се ползват, доколко те замърсяват въздуха с фини прахови частици, в кои райони на града има концентрация на замърсители.

Старите отоплителни уреди трябва да се предадат за рециклиране. Ще се обявят обществени поръчки за нови уреди с екологично отопление.

Кандидатстване

В Русе продължава кандидатстването за подмяна на отоплителни уреди по програмата LIFE. Общо 1468 домакинства в областния град ще могат да сменят старите си печки на дърва и въглища с по-екологично отопление. В пилотната част на проекта бяха одобрени 80 домакинства, а останалите - през следващите етапи до изчерпването на финансовия ресурс, като крайната дата за кандидатстване е 30 април 2024 г. Стойността само за Русе е 2 999 000 лева, като от тях 60 на сто са европейско финансиране.

От 2 май т.г. започна третият етап от приема на документи. Ще могат да кандидатстват и домакинства от крайните квартали „Средна кула“, „Долапите“, „Образцов чифлик“ и „ДЗС“, в които хората се отопляват предимно с дърва и въглища. Подмяната на старите печки освен с отоплителни уреди на пелети и газ вече ще става и с климатици. Важно условие е имотът да се ползва само за жилищни нужди, а собственикът му да е заплатил данъка за него към общината.

Дават над 32 млн. лв. по програмата

Асоциирани бенефициенти по програмата за замяна на печките са общините Стара Загора, Бургас, Русе, Монтана и Велико Търново. Общата стойност на проекта е 32 600 000 лв., от които

2 900 000 лв. са разходите, предвидени за Община Стара Загора.“ Това обясни за „Телеграф“ Пламен Йорданов, началник-отдел „Екология и гори“ в Община Стара Загора.

Продължителността на проекта е 6 години и обхваща три етапа. През първия са доставени и въведени в експлоатация две нови измервателни станции за качеството на атмосферния въздух. През втория е разработена и тествана пилотна схема за преход към алтернативни форми на отопление - тогава именно, през март 2021 г., са подменени печките на 63 домакинства на дърва и въглища с 5 газови котела и 58 пелетни камини - топловъздушни или с водна риза.

„В момента се изпълнява последният етап от проекта, при който в процес на подмяна са уредите на още 780 домакинства от територията на Стара Загора. Монтирани са общо 152 нови уреда - 9 газови котли през периода септември 2022 г. - април 2023 г. и 143 пелетни камини през март и август 2023 година. В процес на монтаж са още 39 пелетни камини, чийто монтаж ще приключи до края на септември 2023 година“, разказа още Пламен Йорданов.

По думите му след изменение в Договора за предоставяне на финансова помощ с финансиращата организация в началото на тази година е бил добавен и климатик като допустим уред за безвъзмездно предоставяне на гражданите за подмяна на старите им печки за битово отопление.

Следващият срок за подаване на документи е до 31 август с крайна дата за обявяване на класирането 15 септември. До момента желаещите са 67 домакинства - всички те предпочитат климатици.

От септември до края на годината отново ще могат да се подават заявления за участие в проекта.

По темата работиха: Владимир Христовски, Жанета Йорданова, Елена Дюлгерова и Владимир Симеонов