0

К олко са свободните легла в студентските общежития университетите ще са длъжни да обявяват в официалните си сайтове. 

Това предвиждат промени в Наредбата за ползване на студентските столове и общежития, пусната за обществено обсъждане. Досега вузовете нямаха ангажимент да подават тази информация, тя се поддържаше в самите общежития и невинаги се знаеше кои стаи се освобождават. С промените до 15 януари изпълнителният директор на „Студентски столове и общежития“ ЕАД ще е длъжен да предоставя информация на Министерството на образованието и науката за броя на годните за експлоатация легла в студентските общежития на дружеството.

Ред

Идеята на промените в наредбата е да се внесе ред в определянето на средствата, с които държавата помага на студентите за социално-битовите им разходи, тъй като досега този регламент е липсвал. Сега средствата от държавния бюджет за един храноден в студентските столове ще се определят всяка година с постановление на Министерския съвет. Ежегодно ще се обявяват и местата за хранене в столовете, както и парите за студентския купон. Наредбата ще регламентира и условията, по който столовете се отдават под наем, и размера на държавната субсидия за поевтиняване на храната, предлагана от фирмите, които изпълняват тази услуга.

Стикер

Всеки студент, който иска да се храни в стол, ще трябва да представи стикер, с който доказва статута си. Промените в наредбата задължават висшите училища да предоставят на възпитаниците си този стикер. И сега в голяма част от университетите обяд и вечеря в столовете се дава срещу въпросното удостоверение, но със задължението да се следи и броят на купоните спрямо размера на средствата, отпуснати от държавата. Два пъти годишно МОН ще извършва проверка на базите данни и предоставения трансфер от държавния бюджет за социално-битови разходи на висшите училища.