0

М атериалната база на 415 образователни институции ще бъде обновена с близо 163 млн. лв. по европейски програми и със средства от националния бюджет. Това каза зам.-министър Мария Гайдаров при откриването на STEM център по природни и обществени науки в пловдивското СУ „Черноризец Храбър“.

Материалната база на 415 образователни институции ще бъде обновена с близо 163 млн. лв. по европейски програми и със средства от националния бюджет. Това каза зам.-министър Мария Гайдаров при откриването на STEM център по природни и обществени науки в пловдивското СУ „Черноризец Храбър“.

110 768 000 лв. за ремонти на 102 училища са по програмата "Региони в растеж". С тях ще бъдат обновени учебни корпуси, работилници и лаборатории и общежития. Предвижда се модернизиране на спортни зали, изграждане физкултурни салони и площадки на открито.

Новият STEM център е реализиран с финансова подкрепа по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда” на МОН. Акцентът е върху географията, информационните технологии, предприемачеството и езиците. В рамките на виртуално пътешествие из България три паралелки от девети, десети и единадесети клас демонстрираха създадения туристически сайт, който предлага екскурзии по индивидуални заявки, вело и еко походи, скаутски лагери. Амбициите на учебната компания „ЧХ тур“ е да достигне 10% пазарен дял в сектора. Затова рекламата им в „Инстаграм“ е на български, испански и английски.„Всичко, което правим, е с мисълта за вас – за да развивате своите таланти и надграждате уменията си, да се научите да работите в екип“. С тези думи се обърна към предприемчивите ученици зам.-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова Тя очаква от младите хора да предават българските ценности във времето. „Надявам се да останете в България и да работите за нейното по-добро бъдеще“, каза Мария Гайдарова.

Зам.-министър Гайдарова откри днес и обновената спортна зала на професионалната гимназия по селско стопанство в Чирпан, която също е ремонтирана с финансова подкрепа от МОН. Учениците ще могат да тренират волейбол, баскетбол и бадминтон. Салонът има 150 места за зрители.

Изградено е и мини игрище за футбол с изкуствено покритие в гимназия "Яворов".

Стойността на двете съоръжения е 500 000 лева.