З а 115 000 младежи, които нито учат, нито се работят, ще бъде осигурена възможност да бъдат наети или ще бъдат подпомогнат да се развиват в сферата на предприемачеството.

Това ще се случи чрез няколко от мерките в новия програмен период на програма „Развитие на човешките ресурси“, обясни пред „Телеграф“ шефът на управляващия орган Цветан Спасов.

Регистър

У нас има 3 200 000 души, които спадат към активната работна сила. Сред тях обаче има 900 000 лица между 16 и 64 години, които нито работят, нито учат. Статистиките сочат, че всяка година пазарът на труда губи по 50 000 граждани всяка година, а прогнозите за 2050-а са работната сила да намалее с 30%. Затова се търсят начини да се „активира“ населението, което нито учи, нито работи. Първо обаче те трябва да бъдат идентифицирани. „Те ще бъдат включени в регистри, за да се знае къде се намират и да се приложат мерки и на местно ниво“, обясни Спасов. Възможността за създаването му бе регламентирана с промените в Закона за насърчаване на заетостта. Данните в регистър ще се събират в сътрудничество с НАП, МОН, ГРАО, НСИ, АСП и др. В рамките на публичната дискусия „Младите и демокрация“, която бе организирана от Студентски клуб на политолога, той обясни, че в рамките на сегашния програмен период са успели да активират 65 000 души.

Възможности

Новият програмен период на „Развитие на човешките ресурси“ би трябвало да започне от 1-и юли. По новата програма за младежите ще бъдат насочени 735 млн. лв.

„Те ще бъдат инвестирани в мерки, които имат за цел да активират неактивните млади хора, да им предложат консултация с кариерен консултант, да ги включат в курсове за квалификация или развиване на умения, които бъдещият пазар на труда изисква“, обясни шефът на управляващия орган. Предвидени са и възможности за стартиране на самостоятелни бизнеси,с което се насърчава на предприемачеството на младежите до 29-годишна възраст. Една от мерките ще предлага и възможност фирмите да наемат служители, на които ще им бъде осигурена минимална работна заплата за 6 месеца. По време на заетостта си младежите ще имат и осигурен ментор. Предвиждат се и стимули за бизнеса. Ако компанията задържи служителя след шестте месеца, осигуровките, които трябва да плаща, ще бъдат покрити за още 6 месеца или година от програмата. „Целта да се заинтересуват какво младите, така и бизнесът“, заяви Спасов.