0

С тудентите по „Право“ ще завършват с единен държавен изпит, а в комисиите няма да влизат само преподавали от обучаващия ги университет. Това заяви пред „Телеграф“ правосъдният министър Надежда Йорданова. Тя уточни, че броят на изпитите няма да бъде променян. Бъдещите прависти ще трябва да покажат знанията си в три сфери - публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни науки.За целта от ведомството работят по промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.

Практика

Липсата на достатъчна практическа насоченост в обучението е основният проблем, посочен от студентите по „Право“, които се включиха в анкетата на министерство.

„Дори да има практики, те са формални. В цялостния курс на обучение се набляга на лекционния подход, решават се малко казуси, не се развиват умения за писане на юридически текстове, за създаване и защита на правна теза. Резултатът от това е, че студентите са предимно теоретично подготвени без никакви или силно ограничени практически умения“, обясни Йорданова. Затова с промените в програмата на правистите ще бъде заложено повече практическо обучение.

„Един от вариантите, които обсъждаме, е участието в международни състезания по право или дебати да носи кредити на студентите. Така, вместо да записват избираема дисциплина могат да посветят времето на подготовката си за състезанието. Това ще стимулира повече участие на студенти в тях“, смята правосъдният министър. Обсъждат се и различни варианти за стажовете. Например, да бъдат поетапно, за да не се налага в рамките на две седмици целият курс да трябва да ги изкара. Промени ще има и в задължителните предмети.

„Настояваме „Правата на човека“ да влязат като задължителен елемент и да се разшири обучението по „Право на Европейския съюз““, заяви Йорданова. Освен минимален хорариум по определени предмети, ще бъде заложен и минимален набор от умения, които студентите трябва да са получат в рамките на курса си.

Преподаватели

Според правосъдния министър подходът на преподавателите в упражненията също трябва да се обърне. „Не трябва да се преповтарят лекциите, а да се решават казуси, да се обсъждат реални документи, да се изисква студентите да симулират процеси, да насърчава екипната работа“, смята Йорданова. Тя даде пример, че в колежа по право в Лондон са давали казус и разделят групата на две подгрупи. Едните защитават едната теза, а другите обратната. „Това насърчава екипната работа. Освен това, ти трябва да отидеш на упражнението подготвен. Екипът да се е събрал, да е проучил казуса, да е изградил теза и на упражнението да дебатира с колегите си. С този подход не е важно коя теза защитаваш, а как“, сподели министърът.

Кога

Все още министерството не може да посочи откога промените ще влязат в сила. Най-вероятно измененията ще се въвеждат на етапи.

„След като проектът за наредбата бъде обявен, ще бъде проведено обществено обсъждане. В хода на публичния дебат ще бъде взето окончателното решение за коя учебна година да влязат промените“, разясни Йорданова. Така студентите, които наесен ще влязат в специалност „Право“, могат да бъда сред първите, които ще завършат по новите правила.

Министърът допълни, че един от спорните въпроси в предварителните разговори и била възможността за провеждане на задочно обучение. Засега то остава, но ще бъдат увеличени изискванията. На този етап обаче няма да се въвежда бакалавърска степен по „Право“.

Учениците да знаят повече за правата си

Правосъдният министър ще влезе и в диалог с МОН, за да обсъдят възможността за промени в учебните програми, за да знаят учениците повече за правата си. „Учебните програми трябва да бъдат променени така, че учениците да получават основна правна грамотност като граждани. Да знаят как работи държавата, какви са техните права и задължения, най-основните понятия, които са свързани с основните права на хората и функционирането на държавата“, смята Йорданова. Тя даде за пример, че в 12-и клас част от учениците вече имат шофьорски книжки и е добре да знаят как да обжалват акта си, ако им съставят такъв. Според министърът е добре в програмите им да има уроци как да се кандидатства, когато завършат, коя институция какви техни права защитава. Например, към кого да се обърнат, ако са свидетели на домашно насилие.