С толичният общински съвет (СОС) ще разгледа предложение за отпускане на 2 826 850 лв. от приватизация за ремонти на сгради на детски градини, които се нуждаят от обновление. Зам.-кметът по строителството Ангел Джоргов е изискал от всички районни кметове да предоставят справка за проекти и обекти в кварталите за включване в инвестиционната програма.

Постъпилите предложения възлизат на 131 млн. лв., от които 92 млн. за детски заведения. Извършен е преглед на всички, за да се установят обектите с най-неотложните нужди и е изготвен поименен списък за финансиране. В него попадат 12 детски градини в районите "Красно село","Възраждане", "Сердика", "Подуяне", "Изгрев", "Младост", "Витоша", "Връбница", "Панчарево" и "Банкя", детска ясла номер едно и четири училища в районите "Слатина", "Триадица", "Искър" и "Връбница".

Ремонтните дейности предвиждат вътрешно и външно обновяване, подмяна на сградни инсталации, поправка на покриви, мерки за енергийна ефективност и др."