0

Е дно важно условие трябва да имат предвид всички пътуващи в градския транспорт на София. Ако си купиш годишна транспортна карта на три вноски, закъснееш ли дори с ден за втора или трета вноска, гориш. 

Щом парите не са внесени ден преди изтичането на срока на дадената вноска или в самия ден, губиш правото да ползваш преференцията, установи „Телеграф“. 

Казус

Годишната карта за 265 дни е изключително изгодна и доскоро тя можеше да се получи срещу 265 лева накуп. С промените в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община се даде възможност картата да се плати на три вноски. Вноската за първото тримесечие е на цена от 150 лв., за второто - 120 лв., а за останалите 6 месеца е 100 лв. Бонус е това, че с нея може да се паркира и безплатно в буферните паркинги.

В сайта на Центъра за градска мобилност, там, където е описанието на тази преференциална карта, се споменава, че тя трябва да се зареди поне ден преди изтичането на срока на вноската и съответно на валидността на картата. В наредбата обаче това дори и специалист трудно ще го открие, ако изобщо присъства като изискване. В цялостното представяне на картата също не се наблегна на това важно условие.

Щета

При закъснение дори и с ден щетата остава за пътника, който не може да ползва преференцията. Действително първата вноска е на стойността на редовната персонализирана карта за всички линии.

Втората е с известно намаление, тъй като пътуването е за по 40 лв. месечно. С въведеното изискване обаче на практика се елиминира преференцията и на широко рекламирания годишен превозен документ му се губи изцяло смисълът.

Връщане

В наредбата са разгледани различни случаи, при които дългосрочни транспортни карти са платени, но неизползвани по различни причини. Стойността се връща при заболяване на притежателя в продължение на повече от 10 дни. Има и други казуси, примерно смърт или промяна на местоживеенето.

Ако обаче закъснееш с вноската за годишната карта по обективни причини, като болест, примерно системата просто те изхвърля. Опцията е да продължиш с първа и втора вноска, което със сигурност е приход в ЦГМ, но допълнителен разход за ползвателя на обществения транспорт.