0

О бщина Габрово ще бъде подпомогната с 50 хиляди лева за купуване на две соларни пейки, устройство за мониторинг на въздуха и изграждане на чешма. Средствата ще бъдат отпуснати по програмата „Микропроекти за климата“ на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). Подкрепата е за малки проекти, допринасящи за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към климатичните промени, съобщиха от общината.

Предвижда се „умните“ пейки да бъдат монтирани в два от най-посещаваните градски паркове – „Колю Василев-Обов“ на площад "Белорусия" и в парка „Младост“, разказа Миглена Въгленова, завеждащ връзките с обществеността в общината. По думите ѝ, пейките ще имат слънчев панел, който ще произвежда енергия за зареждане на мобилни устройства и за вградено информационно табло.

В парка „Колю Василев-Обов“ ще бъде поставена чешма фонтан с дозатор, за да не се разхищава водата. В квартал „Младост“ ще бъде монтирана станция за мониторинг на въздуха, каквито вече функционират и на други места в града.

С инициатива, посветена на Деня за борба с климатичните промени, общината ще информира габровци за рисковете от промените в климата и възможностите за справяне с тях. Срокът на проекта е пет месеца от подписването на договор с изпълнителя на дейностите, информира Въгленова. 

В парка „Колю Василев-Обов“ съвсем скоро общината постави и нови съдове за разделно събиране на рециклируеми отпадъци. Посетителите ще могат да изхвърлят пластмасови и хартиени отпадъци в двата контейнера, които са оборудвани с датчици за запълване, температура и местоположение. Двата съда са предназначени за различен вид отпадъци, а вградените в тях сензори предават информация в реално време за заетия обем. Това позволявало извършването на справки и анализи за сметосъбирането и сметоизвозването. Единият съд е предназначен за пластмасови отпадъци, които лесно се изхвърлят през кръглия му отвор. Захранването му се извършва чрез акумулаторна батерия, а ултразуков сензор мери запълването на обема. Другият съд е за отпадъци от хартия и картон, който се отваря с педал в долната част на контейнера. Той има компактен соларен панел, защитен от устойчив стъклен купол. В този модел е предвидена преса, която намалява обема на отпадъка, а оптичният сензор измерва запълването.

Паркът „Колю Василев-Обов“, по известен сред габровци като „Колелото“, е обновен през 2018 г. по европроект от Община Габрово.