0

З абраняват строителството в курортите на Варна.

От сряда, 15 май, се преустановяват всички видовe строителни и монтажни работи в курортните комплекси край морската столица.

Това гласят заповедите на кмета на града Благомир Коцев, публикувани на сайта на общинската администрация.

Забраната важи до 1 октомври и засяга курортните комплекси "Златни пясъци", "Св. св. Константин и Елена" и "Чайка", както и за курортните зони "Прибой" и "Манастирски рид". 

Забранява и достъпът на тежка строителна механизация и на всякакви превозни средства, доставящи строителни материали. Изключения се допускат само за аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Забраната не се отнася за изпълнение на строителни дейности на обекти с регионално значение, финансирани по оперативните програми със средства на ЕС, държавния или общински бюджет, които се намират на територията на курортните комплекси и зони.

Глобата за нарушаване на заповедта е от 1000 до 10 000 лева за физически лица и от 10 000 до 50 000 лева за еднолични търговци и юридически лица, ако не подлежат на по-тежко наказание.