0

О бщинарите дадоха картбланш на столичния кмет Йорданка Фандъкова да избере кой да управлява район „Красно село“. 

Това ще е един от заместниците на освободената Росина Станиславова. Заповедта за назначаване на временно изпълняващ кмет трябва да е факт до 6 април. 

От общо 45 общински съветници в зала „за” гласуваха 31 души, „против” - петима, „въздържали се” - деветима.