0

В ърховният касационен съд (ВКС) увеличи със 100 хил. лв. кръвнината, която трябва да плати Йоан Матев за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина.

ВКС изменя присъдата, като увеличава размерите на уважените граждански искове, предявени от гражданските ищци Албена Г.-И. и Валентин И. срещу Йоан Матев, от по 150 000 лв. на по 200 000 лв. за всеки един от тях. Оставя в сила присъдата в останалата ѝ част. Решението не подлежи на обжалване и протест.

Решението на ВКС ще бъде публикувано след получаването в съда на уведомление от прокурор за предприети действия по привеждане в изпълнение на наложеното наказание.

8 ГОДИНИ СЛЕД УБИЙСТВОТО В БОРИСОВАТА: Йоан Матев вкаран в Софийския затвор

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия и на частните обвинители и граждански ищци. С присъда на Софийския градски съд Йоан Матев е признат за невиновен и оправдан по обвинението в това, че на 02.06.2015 г. в гр. София, парк „Борисовата градина“, като непълнолетен, но можещ да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, умишлено умъртвил Георги Игнатов по особено мъчителен начин. С присъдата на САС е отменена първоинстанционната, като Матев е признат за виновен в извършване на престъпление за това, че умишлено умъртвил Георги Игнатов и е оправдан по първоначално повдигнатото обвинение за това да е извършил престъплението по особено мъчителен начин. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години и 6 месеца.

Уважени са предявените от Албена Г.-И. и Валентин И. граждански искове от по 150 000 лева.