0

Д обрата околна среда и екологията са основната предпоставка за хората в града да бъдат здрави и щастливи. София е обградена от красиви планини и се радва на чудесен умерен климат, но местоположението в котловина понякога създава проблеми със застоялия въздух. Едно решение няма, но умното управление от страна на местната власт е ключово за подобряването на екологията. Можем да направим множество неща, с които да подобрим средата, в която живеем и, в която растат децата ни.

Приоритетите ми в областта на околната среда и екологията са следните:

 • Опазване и разширяване на парковете и горите на територията на Столична община.
 • Засаждане на дървета по всички улици и булеварди, където е технически възможно това да бъде направено – София трябва да впечатлява със зеленината си.
 • Облагородяване с трева, храсти и дървета на всички площи, които в момента представляват кални и прашни зони.
 • Стриктен контрол за спазване на забраната за паркиране върху зелените площи.
 • Стриктен контрол срещу замърсяващите моторни превозни средства.
 • Стимулиране на гражданите да преминат от отопление на твърдо гориво към отопление на ток, газ и парно.
 • Стриктен контрол срещу замърсяващите промишлени производства.
 • Забрана и контрол срещу изгарянето на отпадъци – битови и промишлени.
 • Контрол върху чистотата около строежите – да не се допуска излизане на автомобили с кални гуми от строителните зони към градската пътна мрежа.
 • Почистване на коритата на реките и язовирите в Столична община с акцент върху Панчаревското езеро.
 • Стриктен контрол върху събирането и извозването на битовите и строителните отпадъци в София.
 • Опазване на биоразнообразието в парковете и горите на територията на Столична община, с акцент върху Витоша, Борисовата градина, Ловния парк, Южния парк, Западния парк и Северния парк.
 • Контрол върху бездомните домашни животни, подобряване на работата на приютите и условията в тях.

* Това съдържание е част от платената изборна рубрика на медията.