0

П оследиците от инквизицията все още се отразяват на БВП на Испания. До този извод са стигнали икономисти от Австралия, Канада и Швейцария, след оценка на последиците от съдебните процеси срещу еретици. Специалистите са работили с документи за инквизиторите на Католическата църква от 1478 до 1834 г.

Изследователите сравнили географията на дейността на Инквизицията със съвременни данни за брутния вътрешен продукт на глава от населението в Испания.

Оказало се, че местата, където процесите срещу предполагаеми вещици и еретици са били особено чести, се характеризират със спад в икономическата активност.

В общините, в които е имало малко инквизиционни разследвания, средният БВП на глава от населението е почти 19,5 хил. евро. А там, където дейността на инквизиторите е била честа, тя възлиза на 18 хил. евро. Според авторите на проучването, ако в Испания не беше имало инквизиция, годишното производство на страната днес щеше да е с 4,1% по-високо.