0

Б ъдещето е мрачно за възрастните хора, тъй като се очаква милиони да бъдат изложени на висок риск от заболявания, свързани с горещината, поради повишаване на температурите през следващите години.

Очаква се излагането на висока топлина да се увеличи с нарастването на застаряващото население, както и необичайно високите температури, съобщава ScienceNews. Въздействието ще се усети до средата на века, особено от тези в Азия и Южна Африка. Смята се, че почти една четвърт от световното население от възрастни хора ще се изправи пред „екстремни“ горещини в сравнение с днешните едва 14% от хората. Това е така, защото по-възрастните поколения са особено изложени на риск от здравословни проблеми, свързани с топлината.

До 2050 г. допълнителни 246 милиона възрастни на възраст 69 и повече години могат да изпитат температурни крайности, които надвишават 37,5C, според доклад, публикуван от изследователи по-рано този месец. „Защитата на по-възрастното ни население ще бъде все по-важна през идните години“, каза кардиологът-епидемиолог Андрю Чанг пред изданието.