0

Д а се ограничи и спре практиката да се опаковат куфарите на пътниците със стреч фолио на летището. Това предвиждат нови правила за намаляване на опаковките и конкретно пластмасовите отпадъци в целия Европейски съюз, гласувани в сряда от Европейския парламент в Брюксел. Забранява се също употребата на неразградими химикали. Целта е да се стимулира повторната употреба и рециклирането на опаковките.

Регламент

Заложената цел в регламента с новите изисквания е опаковките да се намалят с 5% до 2030 г., с 10 процента до 2035 г. и с 15 на сто до 2040 г. За пластмасовите се предлага по-бързо намаление - с 10% до 2030 г., а с 15% до 2035 и до 2040 г., съобщиха от европейската институция.

Европейските депутати настояват да се забрани употребата на неразградими химикали на пер- и полифлуороалкилирани съединения и бисфенол А в опаковките, предназначени за храна, за да се опази здравето на потребителите.


Хотелите, ресторантите и кафенетата пък трябва да дадат право на потребителите да носят собствен съд, в който да им сипват храната, питието и да не ползват пластмасови кутии и контейнери за еднократна употреба, които след употребата замърсяват природата, е друго предлагано изискване.
Евродепутатите предлагат забрана на продажбата на много тънки пластмасови торбички под 15 микрона за пазаруване, освен ако не се използват за насипни храни. България беше една от първите европейски държави, която забрани тънките пластмасови торбички, но свободното предлагане в магазините стимулира употребата им от потребителите, коментираха запознати.

Цел

Новите правила изискват всички опаковки да могат да се рециклират. Европейските страни трябва да гарантират чрез транспониране на новите правила в своето законодателство, че до 2029 година 90% от материалите, които се съдържат в опаковките (пластмаса, дърво, черни метали, алуминий, стъкло, хартия и картон), се събират разделно. Парламентът ще започне преговори с държавите членки на ЕС за окончателната форма и съдържание на регламента, след като Съветът на Европа приеме позиция върху него.

Общият брой на отпадъците от опаковки в ЕС се е увеличил от 66 млн. тона през 2009 г. на 84 млн. тона през 2021 г. Всеки европеец е генерирал 188,7 кг отпадъци от опаковки през 2021 г. и се очаква количеството да се увеличи до 209 кг през 2030 година.