0

П редупреждение за радиоактивност имаше в румънския град Тимишоара.

Властите увериха, че няма опасност от замърсяване на района, както и опасност за населението. 

Повишена радиоактивност е установена в двора на лаборатория. 

Високите нива са били установени чрез измервания от служител на Лабораторията за радиоактивни изследвания, съобщава БНТ.  

Веднага са извикани специалисти по експлозиви и опасни вещества, за да бъде установен източника на радиоактивно излъчване. 

Разследването по случая продължава.