0

И зкривяването на краставиците се дължи на неблагоприятен хранителен режим. Причината за това е киселата реакция на почвата и присъствието на обменна киселинност, която е токсична за растенията. При обилно торене с амониева селитра (дори и с птичи тор) и чести поливки се получава вкисляване на почвата.

Вследствие киселата реакция на почвата се увеличава подвижността на почвения манган, мед, цинк и алуминий.

Корените на краставиците поглъщат йоните на тези елементи в по-големи количества, в резултат на което натрупването им в растението се увеличава.

Установено е, че деформирани краставици се получават, когато растенията се отглеждат на силно кисели почви. Съдържанието на манган, мед и цинк в краставиците е много повече, отколкото в правите плодове, отглеждани на слабо кисели почви. 
Високите концентрации на медта и особено на цинка инхибират (подтискат) механизма за синтезата на ауксини в растенията. Ауксините са фитохормони, които са отговорни за нарастването на плода.

Недостигът на калциеви и магнезиеви катиони и токсичният излишък на алуминиеви, манганови, медни и цинкови йони довежда до дисхармония на метаболитните процеси в растението. В резултат на това се нарушава и оттока на асимилатите от листата към плодовете.

Силно киселата реакция на почвата, която влияе неблагоприятно върху растежа и развитието на растението се регулира чрез варуване (калциево торене). За тази цел се използват варовик, негасена вар, сатурачна вар и др.
За ограничаване на изкривяването на краставиците, трябва да се направи агрохимичен анализ на почвата и след това да се изготвят препоръки за варуване.

Друг често срещан проблем при краставиците е обилнен цъфтеж, но без плодове. Стерилни са мъжките цветове, които са необходими само за оплождане на плодовете, пише Агри.бг.

Количественото съотношение от мъжки и женски цветове се влияе от сортовите особености, качеството на семената и условията на отглеждане. В долната част на главното стъбло се образуват само мъжки цветове, последното от редуване на мъжки, женски и смесени цветове. Количеството на женските цветове постепенно се увеличава до върха на основното стъбло и страничните разклонения. И все пак, не са редки случаите, в които мъжките стерилни цветове се оказват повече на брой.

Причина за стерилността могат да бъдат следните

    - Сеитбата на пресни семена (първата година на съхранение);
    - Незатоплени преди засаждане семена;
    - Засаждане в сенчести места;
    - Висока гъстота на посева;
    - Нарушен баланс на подхранване/внесени високи дози азотни торове;
    - Силно преовлажняване на почвата.

За сеитба най-добре се използват „стари” семена (2-4 годишен срок на годност). Растенията, отглеждани от такива семена са по-високодобивни, тъй като по-рано по тях се формират по-голям брой женски цветове и следователно бъдещи плодове. Семената от първата година трябва да се загреят преди посев, поставят се в марля недалеч от отоплителен уред и се държат на топло около 1,5-2,5 месеца при стайна температура. Семената могат да се поставят и в сушилня при 50-60 градуса за два часа.

Краставицата се повлиява добре от органични торове с добавка на суперфосфат преди сеитба в редовете.

Прищипваме върха на главното стебло

При появата на стерилни цветове, необходимо е върхът на главното стебло да се прищипе. Това помага развитието на странични стебла (разклонения), които произвеждат повече женски цветове. В зависимост от сортовете главното стебло се прищипва след 8 или 10 лист, стеблото се разклонява, подобрява се осветеността и се ускорява плододаването.

Една от основните причини да се забави появата на женски цветове е поливането със студена вода.