К омисията за защита от дискриминация ще заседава във вторник по жалба на майка на ученик, петокласник от Аксаково. Оплакването е срещу решение на Общинския съвет в близкоро до Варна градче.

Комисията за защита от дискриминация ще заседава във вторник по жалба на майка на ученик, петокласник от Аксаково. Оплакването е срещу решение на Общинския съвет в близкоро до Варна градче.

Според него, се доплаща половината от стойността на картите за междуселищен транспорт до Варна и в рамките на община Аксаково за учебния период през 2018 г. на ученици от осми до дванадесети клас в езикови, хуманитарни и професионални гимназии или профилирани паралелки и на студенти - редовно обучение, живеещи с постоянен адрес в населените места на територията на Община Аксаково.

Майката смята, че  това е дискриминация спрямо детето й, защото решението изключва от кръга на учениците, за които се отпуска финансова помощ за пътуване с градски транспорт сина ѝ, защото не е осми, а пети клас в Математическа гимназия „Петър Берон“ във Варна, съобщава Радио Варна.

В отговор, от община Аксаково обясняват, че в града функционират две средни и четири основни училища, като са създадени необходимите условия за обучение на учениците.  Оттам уточниха още, че поради този факт не се стимулира обучението на тези ученици в други общини, за да се определят помощи и за тях.С