0

Ч итателите на Guardian гласуваха дъждовния червей да бъде провъзгласен за безгръбначно на годината, пише изданието. Обикновеният дъждовен червей, известен още като червея, или нощния дъждовен червей в Германия – е почвообразувателят. Без неговия труд щяхме да се борим как да се изхранваме - са част от доводите на гласувалите.

Тонове

Червеите могат да изнесат до 40 тона почва на повърхността на хектар за година във Великобритания. Те са инженерите на екосистема, която може да е толкова разнообразна, колкото са тропическите гори на Амазонка. Техните разкопки аерират почвата и те изтеглят падналите листа и други органични вещества в земята и ги рециклират. Червеите правят почвите по-малко податливи на наводняване през зимата и по-малко податливи на нагряване през лятото. Те засилват микробната активност и, разбира се, подпомагат растежа на растенията.

Компост

Но #VoteWorm (Гласувай за червея) също е празник на величието и достойнството, пише Guardian. Това са великолепни създания, в много нюанси на розовото, простиращи се до 35 см дължина, навиващи се и плъзгащи се през земята.

Поддръжниците на червея знаят това добре. Момиченцето Лили, на четири години, посочва земните червеи, „защото те помагат да се направи компостът, който да помогне на градината ни да расте, и те се усещат много меки, когато върху тях има кал, и те са като мърдаща се струна“.

Смятаме, че светът на късогледите възрастни е сляп за блясъка на червеите, но те отдавна имат влиятелни защитници от Клеопатра и Чарлз Дарвин до Джордж Монбиот.

Днес учените по почвата и градинарите, които четат Guardian, представят силни аргументи в полза на #VoteWorm, но същото направи и Джил от Северен Уелс, която е имала фобия към земните червеи, откакто беше на възрастта на Лили. „Много съм благодарна на всичките тези преплитащи се, малки конци, лигави, възлести и тези със „седлата“ на гърба си, синьо оцветените, дори огромните, които се простират ужасяващо през алеята ми, когато земята е подгизнала. Благодаря на всички ви за това, което правите“, написа тя.

Герой

Според Тревър Лоусън от Амершам земните червеи не само са критично важни, те са „най-добрият символ на всичко, което има значение за това да си безгръбначно в нашия антропоцентричен мироглед – уязвими, смазвани, рядко разглеждани, дори презирани заради очевидното им сляпо невежество, и все пак чрез чистата своя сила на числеността си и изключителната им еволюционна адаптация те са способни да оформят целия свят около нас, докато ние в собственото си умишлено невежество се препъваме в него сляпо“.

Последната дума на #VoteWorm отива за читателя Джаки от Уилтшир, който написа своите „200 думи за този герой?! Наистина ли! Ударете един гонг за червея!“.

Превод: Павел Павлов