0

П ечалбите на зърнопроизводителите бяха основният мотив, на който се опря правителството при последните разговори с браншовите организации в сектора, когато защитаваше позицията да се подпомагат само стопанства на загуба през 2023-а.

При разговорите си със земеделците премиерът Николай Денков изтъкна колко много се е повишил положителният финансов резултат на фирмите, работещи в сферата на зърнопроизводството. Денков цитира данни, че от 2018 до 2020 г. зърнопроизводителите са декларирали печалби от порядъка на 900 милиона до 1 милиард лева годишно. През 2021 г. печалбите били вече 2 милиарда лева, а през 2022 г. достигат до 3 милиарда лева. Дали са били на загуба през 2023 г. ще покажат данъчните им декларации, изтъкна премиерът.

Изчисления

„Телеграф“ направи изчисления на база статистиката на БНБ за това с колко са се повишили най-големите депозити в сектор „Селско стопанство“ отпреди пандемичната 2019 г. до края на 2023-а. Данните обхващат предприятия, домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата в целия земеделски отрасъл.

Оказва се, че от края на 2019-а до края на 2023 г., тоест в рамките на само 4 години, депозитите с над 1 милион лева в тях са се увеличили с близо 100, по-точно с 98 броя. А парите в тях са набъбнали с близо 244 милиона лева.

През 2019 г. сектор „Земеделие“ е можел да се похвали със 168 милионери. Това е условно казано, защото не става дума за брой лица, а брой депозити с над 1 милион лева в тях. Възможно е едно предприятие или физическо лице да притежава няколко такива депозита, но това няма как да се провери от статистиката.

Промяна

През 2023 г. седемцифрените депозити са вече общо 266 броя. Повечето са в левове – 225 броя. 30 от милионните депозити са в евро, а 11 в друга валута. Подобно е било съотношението между различните валути и четири години преди това. През 2019-а левовите седемцифрени депозити са били 147, евровите – 17, а тези в друга валута – само 4, или общо 168 броя.

Общата сума в най-големите депозити също набъбва значително. Ако през 2019 г. милионерите в земеделието са притежавали общо 410 милиона лева, вкарани на влог в банките, то през 2023 г. те имат вече общо 654,1 милиона лева. Тоест най-заможните предприятия и физически лица в земеделието са успели да увеличат богатството си с още около 244 милиона лева. А средната сума в най-големите депозити е около 2,5 милиона лева.

Общо

Като цяло парите в банките на сектор „Селско стопанство“ се увеличават, което е нормално, като се има предвид инфлацията. Броят на депозитите също расте. През 2019 г. земеделците са имали 23 266 депозита в банките, а през 2023-а – вече 25 927. Сумата на депозитите в кредитните институции също е нагоре. През 2019 г. парите на земеделците в банките възлизат на 1,144 милиарда лева. А четири години по-късно сумата се увеличава до 1,743 милиарда лева. Това е ръст с около 600 милиона лева.

Най-бедните имат по 185 лв. в банката

Статистиката на БНБ показва, че броят на най-малките депозити е най-голям с тенденция към намаление. Това е нормална картина и за останалите сектори, както и при домакинствата.

В рамките на четири години депозитите с под 1000 лева в тях са се стопили с около 1000 броя, а сумата в тях почти не е мръднала.

През 2019 г. най-дребните депозити са били 11 671 броя. В тях е имало 1,988 милиона лева. Това значи, че най-бедните земеделци са имали средно по 170 лева в банка. Това също е условно казано, защото един депозит не съответства непременно на едно лице.

През 2023 г. депозитите на земеделците до 1000 лева са се стопили вече до 10 788 броя. Сумата в тях обаче е набъбнала леко – до малко над 2 милиона лева. Така средната сума по най-дребните депозити също расте и стига около 185-186 лева.