0

С тара каменна кула на ръба на висока крайречна тераса в Русе пази спомена за началото на редовните метеорологични наблюдения у нас.

Някога, преди повече от 100 години, дежурният матрос се качвал на високата мачта на кулата и давал знаци на корабите по Дунав. Седалката му още си стои там и е като ням свидетел на онези гигантски крачки, които хората са направили в комуникацията само за един век. Днес никой от капитаните не поглежда към Флотската кула, за да получи важната за него информация, защото може да я види в компютъра си, но знае, че тя пак идва от онази висока крайречна тераса, където работят хидрометеоролози и следят за промените във времето.

Флотската кула е един от символите на Русе и първата метеорологична станция в България. Построена е през 1885 г. по проект на австрийския архитект Фридрих Грюнангер, след като началникът на Дунавската флотилия и Морската част в Русе капитан-лейтенант Зиновий Рождественски прави постъпки пред Министерството на войната за изграждане на специална сграда за метеорологична станция и закупуване на необходимите уреди. Преди това, през 60-те години на XIX век, метеорологични наблюдения са се правели в австрийското консулство в Русе и те се смятат за първите редовни наблюдения по нашите земи.

Тераса

Новата станция трябвало да се построи нависоко, за да служи и като наблюдателен пост за движението на корабите по реката. Избрана била 46-метрова тераса, а строителите положили стабилна каменна основа за устойчивост на сградата. Тя била построена от каменни блокове, върху които по-късно някои от матросите издълбали имената си. Тук това никак не изглежда като вандалщина, а по-скоро се възприема като следа от миналото на Флотската кула. Като матрос в нея е служил и поетът Никола Вапцаров. По социалистическо време със създаване на Управлението за поддържане на плавателния път и проучване на река Дунав със седалище в Русе във Флотската кула се настанява хидрометеорологичната станция.

Матросът Стамен е бил тук.

 Матросът Стамен е бил тук.
Жанета Йорданова

„Истинско удоволствие е да работиш в такава важна за историята на Русе, а и на страната ни сграда. Работата ни е много интересна, но носим и голяма отговорност, защото каквото подадем ние оттук като данни за времето в Русе, се използва за изготвяне на синоптични прогнози“, каза пред „Телеграф“ хидрометеорологът Емилия Петранова, която от над 20 години работи в станцията на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Измервания тук се правят осем пъти в денонощието през цялата година, а всички данни – температура и влажност на въздуха, валежи, скорост и посока на вятъра, се предават по интернет в Националния институт по хидрология и метеорология. Уредите са в метеорологичния парк в двора на Флотската кула, като са спазени всички изисквания – да са далеч от високи сгради и дървета. Тревата не трябва да е по-висока от 5 см, защото това оказва влияние на влажността и затова редовно се коси.

Тебешир

Петранова казва, че преди години колегите й изписвали всички следени от тях данни на голямо черно табло с тебешир. То се намирало долу на брега и те слизали от Флотската кула, за да нанесат последните измерени стойности. После се наложила по-модерната практика данните да се нанасят с метални цифри, но и тя останала в историята с появата на електронните табла. Куфарчето с тези цифри още се пази и най-вероятно един ден ще стане експонат в музейната сбирка на Флотската кула.

Силва Агопян показва стария телекс, по който са били изпращани данните.

 Силва Агопян показва стария телекс, по който са били изпращани данните.
Жанета Йорданова

„Този музей е открит през 2015 г. по идея на колегите от дирекция „Хидрология и хидрометеорология“ с цел хората да видят с какви уреди в миналото се се измервали нивото на реката, силата на вятъра, температурата. Оказа се, че към това наистина има интерес. В деня на отворените врати музеят имаше над 400 посетители – възрастни хора, деца с родителите си, организирани групи“, обясни експертът по връзки с обществеността в агенцията Силва Агопян. Тя допълни, че вратите на музея винаги са отворени за посетители. Такса няма, но е необходимо ден-два по-рано по телефона да се уведомят служителите.

Вляво: Флотската кула, вижда се и част от новата сграда, строена в по-късни години., Вдясно: В миналото нанасяли данните с тебешир на черно табло.

 Вляво: Флотската кула, вижда се и част от новата сграда, строена в по-късни години., Вдясно: В миналото нанасяли данните с тебешир на черно табло.
Архив/Жанета Йорданова

В музея няма уреди от времето на Зиновий Рождественски, но това не означава, че изложените експонати не са интересни. Най-старият предмет е един секстант, произведен в Германия през 1936 г. и служил за измерване на ъгли с цел определяне на разстоянието на кораба от брега. Може да се види и хидрометрично витло с тегло 100 кг, както и лебедка за пускането му във водата. С този уред, използван до 2012 г., се е измервала скоростта на течението на реката и на по-големи дълбочини. Изложени са стари пегели за измерване на водното ниво, които вече не се използват, тъй като агенцията разполага със съвременни автоматични станции.

Хидрометричното витло.

 Хидрометричното витло.
Жанета Йорданова

Лаптоп

Любопитни експонати са и старият телекс, по който са се предавали данните преди появата на интернет, радиостанцията, произведена през 1958 г. в СССР, бутилка за вземане на проби за определяне мътността на водата и др. Сред предметите е и първият лаптоп, който е използван в агенцията, както и отдавна излезли от употреба пишещи машини. На стените са сложени архивни фотографии от замръзването на Дунав и наводнения, случили се в миналото.

„Имаме и други уреди, които вече не се използват, но са почистени и прибрани. Все един ден и те ще заемат мястото си в този музей и ще дообогатят колекцията, за да стане тя още по-интересна за нашите гости“, казва Емилия Петранова.