0

Д нес социалните мрежи буквално прегряват от всевъзможни конспиративни теории, „изобличаващи“ някакъв световен заговор, целящ подчинението или дори унищожението на човечеството. За съжаление в тях активно се включват и т. нар. „православни фундаменталисти“, които търсят „пръстa на Сатаната“ във всякo бедствие или проблем, сполетяващи човечеството. Вероятно в някои от тях може и да има пръст дяволът, но това не може да се каже за всички. Духовници освен това коментират, че всичко в света става по Божие допущение. В същото време не бива да се отива в крайности в тълкуванията на Светите книги, които застрашават здравето, внасят смут в душата и в повечето случаи нямат общо с истинската християнска вяра. За всичко това предупреждава и Арголидският митрополит Нектарий от Еладската църква в своя статия, озаглавена „Да не обличаме идеологията в религиозно наметало“. В нея той говори и за религиозните фанатици, в това число и православни, които все още не признават съществуването на вируса Ковид-19, чиято предна вълна отново надвисна над света.

Опасни са хората, които обличат своите идеологии в религиозно наметало. Съществуват религиозни секти под прикритието на християнството, които тълкуват погрешно Библията и проповядват възгледи, които са опасни за човешкия живот.

Периодично слушаме за последователите на определена секта, които отказват кръвопреливане на болен човек. За много хора подобно нечовешко отношение поражда въпроси. Защо например родители могат да откажат кръвопреливане на детето си и предпочитат то да умре?

Това разбиране се дължи на погрешно тълкуване на Библията и по-специално на старозаветната книга Левит (17:13-15). Заповедта там гласи, че когато заколят животно, не бива да ядат месото заедно с кръвта. „Защото душа на всяка плът е кръвта“. Оттук тези секти започват да твърдят, че душата на животното, но и на човека е в кръвта. Така ако някой получи чрез кръвопреливане 400 грама кръв от кръводарител, той ще вземе също и душата му.

В Библията обаче думата „душа“ има двойно значение. Тук под думата „душа“ се има предвид животът. Така че в споменатия цитат преводът е „в кръвта е животът на човека“. И всички знаем, че загубата на кръв застрашава човешкия живот. Това изисква кръвопреливане.

Сатанинското число

През последните десетилетия един друг библейски текст, Откровението на Свети Йоан Богослов, беше грубо манипулиран и погрешно тълкуван. Думата „антихрист“ (която не се среща в Откровението), цифрата 666 (която също не съществува, защото в текста не са използвани арабските цифри, а пише на гръцки ΧΞΣΤ), печатът и т. н. са знамената на днешните фундаменталисти. Цялата тази парафилология и това парабогословие идват от американските секти, които не пропускат възможността да разпространяват възгледите си под прикритието на Откровението. И ние, православните не само в Гърция, но и в другите православни страни, безразборно приемаме всички тези погрешни тълкувания, като ги смятаме за православни.

Златна възможност

Ковид-19 (COVID-19) беше друга златна възможност за сектите да заявят присъствието си. Движението срещу ваксинацията, както пише Навпактският митрополит Йеротей (Влахос), „преобладава в Америка сред фундаменталистките крайни протестантски среди, както и сред хората, изповядващи различни принципи на източните религии“. Затова е тъжно да чуем тези позиции и аргументи от християни, които се отличават с липсата на сериозно богословско образование, но и на сериозни научни аргументи. За тях няма значение дали рискуват живота си, или заразяват ближния си с трагични за него последици. Затова станахме свидетели на нещо парадоксално и възмутително. Роднини на пациенти с COVID-19 отказват не кръвопреливане, а да ги хоспитализират или да бъдат интубирани. Те предпочитат болният да страда и да умре, вместо да си признаят, че смъртоносният вирус съществува. Стигнаха дотам да съдят лекарите. Лично знам случаи на болни, чиито роднини не ги заведоха в болницата, а ги оставиха вкъщи. В резултат те самите се заразиха, а болният умря мъчително. По думите на лекаря на един познат пациент „той умря не просто от задух, а буквално се пръсна!“. Недоумявам как се чувстват роднините, станали свидетели на мъченическата смърт на такъв човек? Не се ли пропуква идеологическата им обсебеност?