0

К вадратът на Питагор е може би най-гениалното откритие не само в областта на математиката, но и в хуманитарните науки.

С една формула се обяснява цялото съществуване на човека – неговата душа, защо е такъв и какво му предстои. Квадратът предсказва съдбата на всеки човек и казва кой какъв е по математически път, а това се смята за връх и на нумерология.

Познание

„Да познаваш света означава да познаваш числата, които го управляват“, е казал Питагор. В днешно време се приема, че прочутата теорема на Питагор е най-големият принос към математиката на древногръцкия учен от остров Самос, но мнозина смятат, че всъщност квадратът на душата е много по-голяма негова заслуга.

Теоремата на Питагор е известна на всеки от училище (кой какво и колко си спомня от нея е друг въпрос), описаната от гения музикална хармония е позната на всеки, който е изучавал музика, а учението му за познанието на света става основата на всички природни науки.

Така една от областите на широката му научна дейност е познаването на човешката душа и качествата, първоначално присъщи на личността чрез изчисления по датата на раждане. Впоследствие това изчисление е събрано в гениалния квадрат на Питагор. Съвременната наука го нарича още психоматрица или магически квадрат. Този квадрат и до ден днешен е основа на съвременната нумерология, но не всички го използват. Неговата цел е да идентифицира качествата, дадени на човек по рождение, за да го насочи към пътя, където той може да придаде максимална сила на своите таланти, като същевременно намали влиянието на слабостите си или поне ги компенсира.

Квадратът на Питагор е един от най-простите, но и най-ефективни способи, разкриващ ни характера, енергетиката и личните способности на човека. Днес той се изучава от сериозната наука и най-вече от парапсихологията. Питагор е един от тези, които имат основен принос за нумерологията в съвременния й вариант. Навремето той не е разграничавал познанието на сфери, но към съвремието е бил специалист по математика, астрономия, астрология, философия.

Изчисление

Питагор разграфява един квадрат на три по три по-малки така получава в него девет малки квадрата.

Да вземем за пример човек, роден на 2 март 1988 г. - 02. 03. 1988 г. Пишат се числата без нулите в един ред – 231988. След това се събират тези числа от рождената дата: 2 + 3 + 1 + 9 + 8 + 8 = 31.

За да се получи второто число, се събират от горният ред 3 + 1 = 4.

За третото число е необходимо първо да изчислим числото, с което започва целият цифров ред – в случая е 2. От първото число се изважда удвоената първа цифра от датата на раждане, в случая от 31 се изважда 2 х 2 и се получава 31 – 4 = 27.

За изчисляване на четвъртото число събираме съставките на третото: 2 + 7 = 9.

Сега трябва да изпишем всички получени числа под датата на раждане: 314279. Първият ред е рождената дата: 02. 03. 1988. Вторият е от първите четири числа: 31, 4, 27, 9.

Във всяко малко квадратче пишем повтарящите се цифри, съответстващи на номера му.

Разшифроване

Ето един кратък обзор на тезите за числата в квадрата на душата и съдбата.

Квадрат 1 определя характера на човека.

Ако няма 1 - Слабохарактерен човек. Ако има 1 само веднъж – човекът е егоист. 11 (тоест две единици) – човекът е склонен към самолюбие и благоразумно пазене на състоянието си. 111 – спокоен характер, ниско ниво на конфликти. 1111 – човекът е със силен характер и е целеустремен. 11111 – В характера има деспотизъм и жестокост. 111111 – Най-тежкият тип личност, склонен към жестокост и прекомерно самолюбие.

Квадрат 2 – Енергетиката на човека.

Няма нито една двойка – ниско равнище на енергетика, това си е направо енергиен вампир.

Една двойка (2) – отслабено биополе.

22 – Средно ниво на енергетика.

222 – Човек със силно биополе.

2222 – Хора с толкова силно ниво на енергетика могат да споделят енергията с други и пак няма да усетят липсата й.

Квадрат 3 – Познание, потенциал на човека.

Няма нито една тройка – човекът с мъка придобива нови знания и не е склонен към наука и логическа дейност.

3 – Математическото мислене е развито много слабо, но пък има склонност към добра комуникация и от такива хора стават идеални политици.

33 – Определено имат склонност към математическите науки.

333 – Хората с толкова много тройки не без причина се смятат за по-умни от останалите. Интелектуалното им равнище определено ги отличава от околните и им позволява да се реализират във всяка сфера.

Квадрат 4 – Здравето на човека.

Без нито една четворка – склонен към физически и душевни заболявания.

4 – В младостта си не трябва да има проблеми със здравето, но с възрастта болестите му се умножават.

44 – Крепко здраве и силна сексуална енергия.

444 – Още по-силна версия от горния.

Квадрат 5 – Логика и интуиция.

Без нито една петица – слаба интуиция, но се стреми този човек да развива шестото си чувство и вярва, че вътрешният му глас подсказва правилните решения, сам решава проблемите си.

5 – Понякога вътрешният глас го подвежда, но това е рядко.

55 – Човек с развита интуиция, може да предугажда събития от бъдещето.

555 – С това равнище на интуицията грешки са невъзможни.

5555 – Медиум, предсказва бъдещето на себе си и другите.

Квадрат 6 - Труд.

Без нито една шестица – Мързелив човек. Никаква дейност не му доставя удоволствие, но иска материални постъпления.

6 – Склонен е към физически труд.

66 – Способен е да заработва както от умствен, така и от физически труд.

666 – Хората с такава работоспособност могат да се реализират във всяка една сфера – речено и сторено.

Квадрат 7 – Късмет, таланти на човека.

Без нито една седмица – Пълен карък, няма и таланти.

7 – Ниско ниво на късмет. Има таланти, но активно трябва да ги развива, за да успее.

77 – Енергетиката на двете седмици позволява на човек да развива творчески способности. Обикновено тези хора стават талантливи художници, писатели, музиканти, изобретатели.

777 – Хора с уникални способности.

7777 – Опасно число. Човек с толкова седмици много трудно ще може да се реализира.

Квадрат 8 — Отговорност.

Без нито една осмица – безотговорен човек.

8 – Чувството на отговорност е слабо.

88 – Никога не се отказва от своите думи и винаги носи отговорност за своите постъпки.

888 – При тези хора чувството за дълг доминира, винаги се стремят за изпълнят обещанията си.

Квадрат 9 - Умствени способности.

Без нито една деветка – Глупостта е свойствена от рождението на този човек. В ранна възраст трудно се развива и трудно се поддава на обучение. Като порасне, е склонен на грешки и често попада в неприятни ситуации.

9 – Нестабилен знак. Човек трябва упорито да работи над себе си, за да отслаби отрицателната енергетика на деветката.

99 – Има добри зачатъци, но трябва самоконтрол и активна работа върху себе си.

999 – Толкова деветки отхвърлят теоретичното обучение, но на практика се справят идеално.

9999 – Развит интелект и добра памет – тези качества са заложени още от раждането. Но такива хора са много уникални и не винаги са възприемани добре от околните. Толкова деветки показва и склонност както към нетрадиционно мислене, така и към жестокост.

Бягал от секса

Питагор е живял около 75 години – предполага се, че е роден някъде около 570 г. пр.Хр. в Самос, починал е 495 пр.Хр.

Диоген Лаерций заявява: „Питагор не се е отдавал на удоволствията на любовта“. Според него Питагор предупреждавал, че правенето на секс отслабва психиката и ума на мъжа. Спори се колко пъти и дали изобщо е бил женен, както и за броя на децата му – от четири до нито едно. За разлика от мнозина древни автори Питагор не смятал жените за подчинени същества и с удоволствие ги обучавал или пък влизал в истински научни дебати с тях. Определено жените са сред първите, които проявили силен интерес към прочутия квадрат на душата и съдбата.