0

Л ауреатите от олимпиади и международни състезания могат да седнат на студентската скамейка, без да се явяват на изпит. Това важи основно за учениците, които са се класирали до трето място. Повечето университети обаче са изготвили собствена скала, в която точките, спечелени на олимпиада, се приравняват към определена оценка. За първите трима се приема, че са получили оценка 6,00.

Отличници

Всеки участник в областен и национален кръг на олимпиада в гимназиалния етап по различните предмети се сдобива със сертификат. Тези, които са спечелили със знанията си първите три места на национална олимпиада или състезание, получават удостоверение от Министерството на образованието и науката за присъдено звание „лауреат“.

То пък им гарантира, че ще влязат в университет само с него, без изпит. Право на такова удостоверение имат и учениците, получили златен, сребърен или бронзов медал като участник в национален отбор на международно състезание.

Документът важи за съответната учебна година, когато ученикът решава да продължи образованието си във висше училище. Без конкурсен изпит влизат и младежите със златен, сребърен или бронзов медал от международно спортно състезание. Признават се резултати не само на зрелостници, но и на ученици от 11-и клас, които са се явили на олимпиада и са постигнали висок резултат, като са се класирали на челните места.

iSTOCK

Скала

В големите университети като Софийския, УНСС, Варненския икономически университет, Софийския технически университет и др. постиженията от олимпиади и състезания важат само за специалността, която отговаря на предмета, по който учениците са се явили.

Примерно в СУ за влизане без конкурен изпит се признава само резултат от олимпиади по математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, български език и литература, руски, английски, немски, френски, испански, италиански и класически езици, история и цивилизации, философия, гражданско образование и география и икономика, който отговаря на оценка отличен 6,00.

Изборът е само за тези специалности. В други като Пловдивския университет пък лауреатите могат да си изберат специалност, при която важи оценка с долна граница 5,00. Във Варненския икономически университет е изработена скала с проценти. Ако ученикът е постигнал резултат от 50% до 59% от максималния брой точки, това отговаря на оценка „Много добър“ 5,00. За 60% до 69% оценката е 5,25, от 70% до 79% отговаря на оценка 5,50. 5,75 се дава за резултат от 80% до 89%, отличниците трябва да са постигнали между 90% и 100% от точките на олимпиада.

Ранни

Немалко университети организират още предишната година собствени състезания, в които се канят да участват младежите, проявили интерес към специалностите в тях. Така учениците тестват знанията си, а висшите училища набират талантливи бъдещи студенти.

В УНСС например съвсем наскоро се проведе първото състезанието на училища, членове на Асоциацията на езиковите училища. Така участниците още в гимназиалния етап могат да изберат специалност като Международни отношения или някаква друга съответстваща на езиковата им подготовка.

В подобни състезания могат да участват и ученици от 11-и клас. Те имат право да кандидатстват в университета, който организира олимпиада, с получения сертификат от състезанието, след като получат диплома за завършено средно образование. В някои университети студентите, приети със сертификат от олимпиада, си спестяваха една или две семестриални такси. Предвид това, че таксите за приетите държавна поръчка отпаднаха, обаче този бонус вече не важи.

Всеки ВУЗ отворен за златна диплома

16 зрелостници завършиха средното си образование със златна диплома през миналата година.

Документът им беше връчен от просветния министър проф. Галин Цоков. Освен през учебната година в гимназията абитуриентите са се представили отлично и на зрелостните изпити. С оценки отличен те могат да влязат във всеки университет, който си изберат.

Тяхната диплома се нарича национална и се издава включително и на зрелостници с изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Ще се издава и за отличен резултат от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация.

Почти всички приемат с оценки от матурите

48 университета и висши училища в България през миналата година класираха кандидат-студенти с оценки от матурите. Само в медицинските университети и в тези по изкуствата задължително се провежда кандидатстудентски изпит. 52 са акредитираните висши училища у нас, от тях 38 са държавни, а 14 - частни.

Всички те предлагат огромен брой специалности, разпределени в 52 професионални направления. В частните вузове се обучават около една четвърт от студентите, а останалите са в държавните.

Възможностите за обучение в нашите университети са два пъти по-големи от наличния им капацитет в момента и това положение е от последните почти десет години, въпреки че през миналата година беше намален приемът с 5%.

Изцяло се запълват обикновено определените бройки по държавна поръчка в специалностите „Медицина“, „Стоматология“, „Здравни грижи“, „Икономика“, „Педагогика“, „Психология“, сочат данните от Националната карта на висшето образование.