0

Д жипита искат такса болничен. За това алармират пациенти пред здравната каса. Тази тарифа някои лични лекари въвеждат редовно през зимните месеци, когато има бум на заболели. През последните три години хора периодично докладват за подобни случаи. Издаването на болничен лист обаче е включено в основния пакет дейности, които се покриват от бюджета на НЗОК. Това означава, че здравноосигурените лица не следва да заплащат за услугата. Изключение са извинителните бележки за отсъствие в детска градина или училище, които не се покриват от фонда и съответно всеки лекар е въвел тарифа за издаването им. Такси за болничен лист, направление, бележка за липса на контакт със заразно болен или извършени задължителни имунизации обаче са нерегламентирани. Въпреки това някои лични лекари си позволяват да ги въвеждат.

Пакет

„Редно ли е педиатър при издаване на болничен за гледане на болно дете да поиска такса от 20 лв.“, гласи едно от запитванията в онлайн платформата на НЗОК „Въпроси и отговори“. От фонда отговарят категорично „Съгласно Закона за здравното осигуряване „потребителска такса се дължи за оказана медицинска помощ“. Издаването на болничен лист е резултат от извършен преглед, който се отразява от личния лекар в амбулаторен лист с пореден номер за практиката и дата. За оказаната медицинска помощ здравноосигурените лица до 18-годишна възраст не дължат потребителска такса. За издаването на болничен лист за гледане на болно дете родителят не дължи потребителска такса“. Друг здравноосигурен пациент пък пише до касата, че семейният лекар иска 25 лева, за да му издаде болничен лист, който да бъде представен пред работодателя. И в този случай от касата уточняват, че това е нередно и може да бъде подаден сигнал, за да се извърши проверка. От НЗОК обаче са категорични, че за да бъде доказана нерегламентираната такса, е необходимо да има касов бон за нейното заплащане. Според сигналите обаче джипитата не предоставяли финансов документ.

Данни

Междувременно до края на декември здравноосигурените българи имат право да сменят личния си лекар. Следващият такъв период ще бъде през юни следващата година. Извън нормативно определените срокове нов личен лекар можем да изберем при конкретни условия като промяна на настоящ адрес, прекъсване на договора с касата, закриване на практиката и др. Много често обаче смяна на джипито искат и пациенти, които не са доволни. Оказва се, че в момента масово лекарите отказват да записват нови пациенти в практиките си. В НЗОК има редица подобни сигнали. „С оглед на свободния избор на здравноосигуреното лице при избора му на общопрактикуващ лекар в нормативната уредба не са предвидени основания личният лекар да не включи в регистъра си здравноосигурено лице, което е подало и му е предоставило регистрационна форма за избор. В Закона за здравното осигуряване, в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, както и в действащия Национален рамков договор за медицинските дейности, не е предвидена правна възможност общопрактикуващият лекар да откаже да включи в пациентската си листа здравноосигурен пациент, който го е избрал, или да изключи от регистъра си записано при него здравноосигурено лице“, гласи отговорът на касата.