0

Т елефонна кампания на НАП накара 1887 лица, пропуснали да декларират доход от продажби в интернет, да си подадат или коригират данъчната декларация.

В резултат те са декларирали допълнителен доход в размер 15,9 милиона лева, върху които дължимият данък за довнасяне е бил 1,48 млн. лв.

Това става ясно от годишния отчет на Националната агенция за приходите за 2021 г.

Информация

Същевременно е имало и лица, за които приходното ведомство разполага с информация, че са извършвали търговска дейност в нета, но или не са се отзовали на поканата на данъчните доброволно да декларират своя доход, или с тях не е бил установен контакт.

Въпросните лица са подадени за селекция за възлагане на контролни производства.

Миналата година за първи път доходите от интернет търговия на физическите лица влязоха в предварително попълнената данъчна декларация, която НАП подготвя за своите клиенти.

В декларациите приходното ведомство включва суми от получен от лицата наложен платеж за изпратени пощенски пратки, за което данъчните получават информация от куриерските фирми. 

Анализ

След приключване на кампанията е направен анализ, при който е установено, че 6328 лица са декларирали доход, съответстващ изцяло на размера на предварително попълнената в декларациите им сума на получения от тях наложен платеж.

Общата сума на декларираната данъчна основа е в размер на 14,758 млн. лв., съответно общият размер на данъка е 1,757 млн. лв.

Това дава основание да се предположи, че размерът на декларирания от лицата облагаем доход, дължащ се на предварителното попълване в данъчните декларации на сумите от получен наложен платеж, е значително по-голям.

Но точна оценка не може да бъде направена предвид факта, че голяма част от лицата освен продажби в интернет извършват продажби и във физически търговски обекти, имат доходи и от друга търговска дейност, разясняват от НАП.