0

М инистрите на вътрешните работи и правосъдието отхвърлиха приемането на България и Румъния в Шенген. Решението е взето с 25 гласа "за" и 2 гласа "против".

Очаквано Австрия гласува против двете страни, а Нидерландия се обяви само срещу България.

Хърватия ще стане член на Шенген, реши още Съвета на ЕС.

По време на дискусиите на министрите на правосъдието и вътрешните работи на страните членки на ЕС в Брюксел Австрия се обяви официално против присъединяването на България и Румъния към Шенген, а Нидерландия подкрепи Румъния, съобщи дипломатически източник от Съвета на ЕС по-рано.