0

И зтеглихме дълг от 2,25 млрд. евро, съобщиха от финансовото министерство. От ведомството пласираха облигации в два транша на международните капиталови пазари, като първият е със срок от 7 г., обем от 1,5 млрд. евро и лихвен купон 4,125%. Вторият транш е за 12 г. и е от 0,75 млрд. евро и лихвен купон 4,625 на сто. С тази емисия ще се финансира държавната хазна, като се предвижда с нея да се покрие заложената дупка в бюджета за годината от 6,2 млрд. евро.

Параметри

Емисията е част от глобална програма за емитиране на дълг, като до достигане на лимита й остават 2,1 млрд. евро. Операцията е в рамките на определения максимум от 10,3 млрд. лв. на новия дълг, който може да бъде поет през 2022 г., заложен в Закона за бюджета за тази година. До момента на емисията привлеченото дългово финансиране за тази година възлиза на 1,8 млрд. лв., обясниха от финансовото ведомство. Отчитайки обема на емитираните еврооблигации, общият размер на държавния дълг ще достигне 34,5 млрд. лв., което е 22,9 на сто от прогнозния БВП за 2022 година.

Мнение

По повод изразените твърдения, че този финансов ресурс е можело да бъде набран по-евтино по-рано през годината, мнение пред „Телеграф“ даде Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант на „Елана Трейдинг“. „Пазарната ситуация се промени и сега има по-висока цена на лихвените плащания. Моментът сега е по-неблагоприятен и тези неща със сигурност трябва да се съобразяват. Още преди една година беше ясно, че лихвените нива ще се повишават. В някаква степен това изоставане във времето определено е загуба за бюджета“, каза Цачев.

Според финансовия министър Росица Велкова служебното правителство е длъжно да осигури необходимата ликвидност за обезпечаване на заложените в бюджета разходи, които по план надвишават планираните данъчни постъпления. „Резултатът, който постигнахме като емитент, отразява тенденциите на международните пазари за поскъпване на паричния ресурс в условията на глобална икономическа и политическа несигурност“, изтъкна тя.