0

П ремахването на регулираните цени на тока за битовите потребители до 31 декември 2025 г. или по-рано е крайно негативно и ще създаде тежки социални проблеми заради трудната адаптация на населението към тях.

За това предупреждава КНСБ в свое становище за проекта на промени на Закона за енергетиката, изпратено до президента и до премиера.

Краят на ниските цени на тока за бита може да настъпи и по-рано - още от 1 януари 2024 г., когато се предвижда пълна либерализация на пазара на едро и премахване на обществения доставчик НЕК.

Неговата роля се прехвърля към крайните снабдители и търговци, но без ресурсната обезпеченост с договори и гарантирани от енергийния регулатор цени от определени производители за регулирания пазар. Крайните снабдители трудно ще осигурят необходимите количества ток – за покриване на потреблението на битовите клиенти, предупреди и КЕВР.

Препоръки

За да се гарантират достъпни цени за домакинствата, КНСБ препоръчва датата на отпадане на обществения доставчик да не бъде от началото на следващата година, а да съвпадне с ценовия период, новата регулаторна година – 1 юли 2024 г.

Битовите потребители вече ще сключват договор с краен снабдител или с търговец за доставка на електрическа енергия. Но услугата вместо от обществен интерес каквато е при наличието на обществен доставчик и регулиран пазар, ще стане универсална услуга. Затова задължително трябва да се предвидят мерки за информационна кампания и за увеличаване ресурса на КЕВР за по-голям контрол.

Синдикатът настоява да се включи задължително изискване за предоставяне на информация за прогнозни цени на отделните групи производители в енергийния микс на съответния доставчик. Трябва да се увеличат и задълженията на доставчиците на универсалната услуга.

Компенсации

С промените в Закона за енергетиката се въвежда условие за компенсации и доставка на електрическата енергия по регулирани цени под себестойност, но при определени условия, свързани с европейски инициативи. Синдикатът предлага за компенсации на всички клиенти да се прилагат отстъпки от сметката според дохода им за основно жилище само за определено адекватно количество енергия в отоплителен или охладителен сезон и друго количество в преходен сезон.