0

П рагът за плащания в брой се запазва на 10 000 лева, както е в момента. Това решиха  депутати от комисията по бюджет и финанси при гласуване на промени в Преходните и заключителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с които се правят поправки в Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Предложението на Министерството на финансите за намаление на прага от 10 000 на 5000 лева беше отхвърлено.

По време на гласуването депутати от „Възраждане“ и от ИТН в комисията предложиха прагът да е 8000, 15 000 и 20 000 лева, но всички те бяха отхвърлени. Заедно с текстовете за прага на кешовите плащания беше отхвърлено и предложението за задължителен превод на заплатите по банков път на работещи в ресторанти и заведения за хранене с повече от 2 звезди.

Заведения

С промени в Закона за туризма се задължават ресторантьорите на заведения с категории - две, три, четири или пет звезди, задължително да осигуряват възможност за плащане и чрез терминално устройство ПОС. Информацията за възможността за плащане с карта трябва да е поставена на видно за клиентите място.

За липса на ПОС терминал глобата за физическите лица, които не са търговци, е в размер от 100 до 500 лв., или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв. При повторно нарушение санкциите стигат до 4000 лв. За липсата на информация за възможностите за плащане също са предвидени глоби, които стигат до 1000 лева.

Депутатите от бюджетната комисия приеха на второ четене и промени в Закона за счетоводните услуги. С тях се увеличават санкциите за нелегална дейност двойно. Предвижда се те да са от 5000 до 15 000 лв. за физическото лице, а на предприятие – от 10 000 до 20 000 лв. Целта е да се постигне ефективност, пропорционалност и възпиращ ефект на наказанията за фалшиво счетоводство както за ръководителите на предприятията, така и за предприятието като юридическо лице, пише още в мотивите към законопроекта.