0

Н а цена между 50 и 100 лева можем да си купим спокойствието, че сметката ни за ток отразява вярно потребената в домакинството електроенергия. Толкова би ни струвал един контролен електромер, който да дублира търговския уред на енергото, по който местното електроразпределително дружество ни начислява сметката, показа проучване на „Телеграф“. 

Причина

Варненка се оплака в редакцията, че от ЕРП „Север“, обслужващо Североизточна България, след смяна на електромера, измерващ консумацията на ток в нейното жилище, я уведомяват, че има ползвани 50 000 киловатчаса  повече от видимото показание на уреда, по което тя е плащала месечните си сметки за ток. Открили ги в някаква скрита трета тарифа на електромера. Обвинили я, че уредът е манипулиран софтуерно и й начислили още 12 522 лева за 2017 година, освен 150 лева средно на месец, които жената е плащала редовно. Варненката протестирала и спечелила заведеното от нея дело на три съдебни инстанции.

Тя обаче била изненадана миналата година преди Коледа, че Енергото печели на последна инстанция и потребителката трябва да плати начислената за година огромна сума. Жената живее сама с дъщеричката си в апартамента и е категорична, че няма как да е натрупала за година толкова огромна сметка. Изтеглила заем и платила, но се оказало, че допълнително й били начислени още 2800 лева юридически разходи, които ако не плати, следва спиране на тока. Варненката обмисля да обжалва в Европейския съд случая. 

Юристът, занимавал се с нейното дело, съобщи за „Телеграф“, че подобни случаи има в цялата страна. Възниква въпросът как електромерът, собственост на енергото, е бил манипулиран софтуерно, след като достъп до софтуера на уреда има само местното ЕРП.  

Как един битов потребител може да контролира подобна намеса, може ли да изиска поставяне на контролен електромер, попита „Телеграф“. 

Противоречие

Подобни на посочените от вас манипулации не са възможни в мрежата на ЕРМ „Запад“, отговориха от Електрохолд. Монтираните Smart електромери на територията на ЕРМ „Запад“ са защитени с пароли, оторизационни кодове и ключове, които е невъзможно да бъдат преодолени или да бъде злоупотребено с тях. Подобни манипулации на електромери са възможни извън Smart системата за дистанционен отчет на показания, но при тях винаги има белези за отваряне на корпуса на средството за търговско измерване (електромера).

Според Общите условия на ЕРМ „Запад“ и Правилата на измерване на количеството електрическа енергия, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране, клиентът има право след съгласуване с електроразпределителното дружество да изгради контролна измервателна система, отделна от търговската. Контролният и търговският електромер трябва да са с еднаква степен на точност.

Според Енерго Про, което обслужва територията на Варна, „понятие като контролен електромер не съществува в законовата уредба за изпълнение на лицензионните задължения на ЕРП по измерване и отчитане на консумираната от клиентите енергия“.