0

П равителството ще определя цената на тока за домакинствата и тарифата за електроразпределителните дружества и крайните снабдители от 1 юли 2024 г.

Министерството на енергетиката, крайните доставчици и електроразпределителните дружества и търговци обсъдиха с КЕВР проекта на нова наредба за регулиране цените на електроенергията.

Представителите на трите енергоснабдителни дружества казаха, че може да не покрият разходите си при новата методика.

КЕВР обсъжда промените в Наредба №1 за регулиране цената на електроенергията

 КЕВР обсъжда промените в Наредба №1 за регулиране цената на електроенергията
КЕВР

Коментари

С промените Наредба 1 за регулиране цените на електрическата енергия се привежда в съответствие с измененията и допълненията на Закона за енергетиката, ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост и вече внесен в Брюксел, съобщи председателят на КЕВР Иван Иванов.

След премахването на обществения доставчик НЕК от регулирания пазар, крайните снабдители от Електрохолд, ЕВН и Енерго Про ще доставят тока на домакинствата на регулирани цени.

От 1 юли 2024 г. Министерски съвет ще определя базова цена на електроенергията за регулирания пазар (домакинствата) въз основа на средната на борсата за месеца. Към нея ще се добавя до 7 процента надценка за ЕРП-та, в която ще влизат икономически обосновани разходи за дейността снабдяване от краен снабдител и възвращаемост за снабдяването от него плюс разходите за балансиране.

Забележки

С отпадане на обществения доставчик, част от неговите задължения ще се прехвърлят върху крайния снабдител - за участие на борсата, за разяснителни кампании и други.

Заради промяната на методиката за балансиране няма да могат да се покриват разходите, е становището на представителите на енергото.

Съществува риск, ако Министерският съвет не определи своевременно базовата цена, крайните снабдители да не могат да фактурират услугата "снабдяване с електрическа енергия".

Липсват срокове за компенсиране на пазарните участници. "Електроразпределение Север" и "Енерго-Про Продажби" възразяват определената в наредбата норма на възвращаемост. Другото възражение е срещу компонентата, която КЕВР ще определя.

Регулаторът ще реши окончателно за промените на 14 март т. г.