0

К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) овладя драстичното поскъпване на парното от 80 на 39 на сто за София с финансова инжекция към дружеството в размер на 639 млн. лева под формата на премия за ефективния ток от комбинирано производство. 

Регулаторът е предложил преференциалната цена на тока, произведен от „Топлофикация София“, да се увеличи от 286,23 лева/мвтч на 1 221,21 лв. или с 323,65%. От нея 793,75 лв./мвтч е премията за енергийна ефективност, която се осигурява от Фонд „Енергийна сигурност“. Това става ясно от доклада на работната група на КЕВР за цените на топлинната енергия и за тока от ефективно комбинирано производство. 

Подкрепа

639 млн. лева е размерът на премията, която би получило столичното парно от Фонд „Енергийна сигурност“ за целия регулаторен период - 1 юли 2022 до 30 юни 2023 г., изчисли финансовият експерт Цветанка Илиева въз основа на количеството ефективна електроенергия, което дружеството планира да произведе.

Това е с 511 млн. лева  повече от сегашния регулаторен период, който свършва в края на следващия месец. Именно чрез увеличаването на премията за ефективен ток КЕВР не позволява драстичното поскъпване на парното.  

940 млн. лева общо е размерът на премиите за ефективен ток, който ще бъдат изплатени от фонда на топлофикациите на газ. 

КЕВР предлага също от 1 юли да се увеличи прогнозната пазарна цена на тока, произведен от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от 125,07 лв./мвтч на 425,46 лв./мвтч, което е скок с 241,78%.

Извънредно

Сметките за парно могат да бъдат усмирени и чрез въвеждане на две тарифи – за по-голямо и по-малко потребление на различна цена. С извънредно ценово решение КЕВР може да въведе блоково ценообразуване на тока, парното и водата, заяви председателят на регулатора Станислав Тодоров пред БНР.

Той обясни, че това ще позволи до определена консумация на ток, парно и вода да се плаща по една по-ниска цена, а при надхвърляне на тази граница услугата да е по-скъпа. Месец и половина след гласуване на такова правомощие на КЕВР от Народното събрание това може да бъде въведено, е категоричен регулаторният шеф. Блоковите цени давали добро решение и за енергийно бедните. „Булгаргаз“ ще внесе ценовото си предложение за цената на природния газ през юни днес, каза още Тодоров.