0

М онтиране на радиоуреди спасява потребители, които са извън страната или са със затапени радиатори, от наказателно начисляване на максимално потребление.

На потребители, които не са пуснали инкасатор да им снеме показанията на уредите след миналия отоплителен сезон, топлофикация продължава да начислява максимално ползване и тази зима. Това предупредиха от фирмите за дялово разпределение във връзка с високите сметки за парно в някои жилищни сгради.

Близо 1000 лева е надплатената сума от надутата годишна изравнителна сметка за парно и топла вода заради неосигурен достъп за отчет на уредите. Сумата е достатъчна домакинство да оборудва 4 имота с радиоуреди, съобщиха за „Телеграф“ от топлинния счетоводител с най-голям дял на пазара.

Около 1% са битовите абонати в София, които не са отворили на инкасаторите и не са поискали допълнителен отчет преди 1 октомври 2021 г. и им е начислено наказателно максимално ползване. Топлинните счетоводители им начисляват сметки все едно са пуснали радиаторите на максимално деление и през тази зима са потребили по 100 кубика топла вода на човек за година.

Пример

По искане на „Телеграф“ топлинният счетоводител с най-голям пазарен дял „Техем“ е изследвал потребление и сметки на клиент, избран на случаен принцип, който не е осигурил достъп за годишен отчет на разпределители и водомери и му е начислена максимална мощност. Жилището, което се наблюдава, е между 70 и 100 m2, има 4 разпределителя и 1 водомер за топла вода. Поради неосигурения достъп за отчет през 2021 г. клиентът е получил изравнителна сметка в размер на 1786,90 лв. или 1509,44 лв. за доплащане.

Тази сметка идва от начисляване на максимална мощност на радиаторите на този потребител, както и от предвидените санкции в Наредбата за топлоснабдяване при неотчетени, стари или липсващи индивидуални водомери, а именно служебен разход до 280 л/ден на човек (на месец това означава до 8 м3, или годишно до 100 м3 на човек).

Решение

В част от неотчетените жилища проверката показва, че традиционно не е осигуряван достъп за годишен отчет в последните няколко години. Решението за тези клиенти, които изпитват затруднения при осигуряването на достъп за отчет, е монтаж на дистанционни разпределители и водомери.

Гореописаният случай според данните, които „Техем“ представя за средногодишно потребление, би платил реална сметка за отопление и топла вода за целия сезон малко над 800 лв. – 824,84 лв. (6 месеца отопление, 12 месеца топла вода). Инвестицията му в дистанционни уреди за този имот е на стойност 246 лв. Сега заради неотчетените уреди доплащането е 962,06 лв., или за тази сума клиентът може да оборудва 4 имота с дистанционни уреди.