0

О бластната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София  санкционира десет търговци за нелегално съхранение и продажба на ветеринарни продукти и лекарства.

От началото на годината инспекторите от регионалната служба в столицата са проверили 24 търговски обекта – зоомагазини. В девет от тях проверяващите са установили съхранение и продажба на дребно на ветеринарномедицински продукти (ВМП) и лекарства без издаден лиценз за целта. На нарушителите са издадени актове, а откритите продукти са насочени за унищожаване за сметка на собствениците.

Санкциониран е и търговец на едро, който е продал и доставил ВМП в обект, който няма лиценз за търговия с такива.